Potpredsjednik Vlade Božinovi? na Policijskoj akademiji predao posljednji kontingent vatrogasnih vozila

0
411

Petom primopredajom vatrogasnih vozila hrvatsko je vatrogastvo opremljeno sa ukupno 91 novim vozilom kojim je pove?ana mobilnost i operativnost ovog sustava…

Na Policijskoj akademiji u Zagrebu održana je danas peta primopredaja vatrogasnih vozila u sklopu projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“.

Ovom prilikom javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz 12 županija predano je 15 vozila što ?ini ukupno 91 isporu?eno vozilo od velja?e ove godine do danas. Za isporuku su preostale još tri autocisterne ?ime ovaj projekt završava.

Me?utim, kako je ministar Božinovi? naglasio ovime ne prestaje opremanje snaga vatrogastva „U tijeku je postupak javne nabave kojim nastavljamo ja?anje kapaciteta vatrogastva i civilne zaštite. Projekt je vrijedan 60-ak milijuna kuna, a vatrogastvo bi trebalo dobiti još otprilike 10 do 11 novih vozila, a pripremamo se i za sljede?e nabave.“ Tako?er je najavio i nabavu tri nova višenamjenska helikoptera za što je ve? raspisana javna nabava, a još prošle godine smo ušli me?u pet država ?lanica EU koje su dogovorile pilot projekt zajedni?ke nabave kanadera na razini EU, jedne eskadrile, pri ?emu bi Hrvatska trebala dobiti dva kanadera. „Kako je proizvodnja kanadera zaustavljena u Kanadi, unutar EU se razmišlja da protupožarni zrakoplov izgradi europska industrija pri ?emu smo mi ve? uspostavili kontakte i sugerirali da se ukoliko do tog projekta do?e uklju?i i hrvatska industrija.“ rekao je ministar.

Ministar je tako?er izvijestio da su zahvaljuju?i svemu što su dosad radili te svim dobro obrazloženim zahtjevima, uspjeli izboriti nekoliko puta ve?i udio koji ?e biti namijenjen za sustav civilne zaštite unutar sljede?eg višegodišnjeg financijskog okvira. „Pokazali smo se kao partneri koji prije svega znaju što ho?e i koji su tu uvijek spremni pomo?i drugima.“

Osvrnuo se i na klimatske promjene koje su dovele do poplave u Njema?koj, potresa u Hrvatskoj, katastrofalnih požari u Gr?koj i Turskoj i istaknuo ih kao izazove koji su stavljeni pred sustav civilne zaštite, ali i napomenuo su to sve situacije s kojima ?emo morati ra?unati i u godinama koje dolaze. „Na vladama i nadležnim tijelima je da smanje negativan utjecaj ?ovjeka na okoliš, ali i da sustave kao što je vatrogastvo sustavno unaprje?uju kako bi bili spremni odgovoriti na sve ve?e izazove.“ zaklju?io je ministar.

Naposljetku je zahvalio svim sastavnicama civilne zaštite, svim vatrogascima na svemu što ?ine ovo ljeto ne samo u Hrvatskoj ve? i izvan nje, ?ime pokazuju da Hrvatska iako nema velike kapacitete, iako nije me?u ve?im nacijama, njeni su sustavi civilne zaštite dovoljno dobro organizirani da i u takvim uvjetima kakvi su zadesili Mediteran ovo ljeto mogu pomo?i i drugima. „A naša pomo? je itekako dobro i vi?ena i nailazi na priznanje svuda gdje se pojave hrvatski vatrogasci prije svega naši piloti kanadera.„ rekao je ministar na kraju.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucakovi? ovom je prilikom zahvalio Vladi RH i posebno Ministarstvu unutarnjih poslova na svemu što su u?inili za hrvatsko vatrogastvo koje je zahvaljuju?i njima mobilnije i operabilnije. Ovom prilikom uru?io je i priznanje Hrvatske vatrogasne zajednice ministru unutarnjih poslova dr. sc. Davoru Božinovi?u i na?elniku Sektora policijske tehnike i opreme Robertu Butkovi?u.

Informacije o projektu

Ukupna vrijednost projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“ iznosi 256 milijuna kuna, a financiran je s 85% bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. godine, a preostalih 15% financira se sredstvima državnog prora?una s razdjela Ministarstva unutarnjih poslova.

Ukupno je nabavljeno i isporu?eno 91 vozilo i to 88 javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima širom Hrvatske i tri zapovjedna vozila isporu?ena su Državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite.

Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave, Ministarstvo unutarnjih poslova u velja?i 2020. godine potpisalo je ?etiri ugovora s tri tvrtke (WAWRZASZEK ISS Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, zajednicom ponuditelja: M.G.S. Grupa d.o.o./Volvo Group Croatia d.o.o. i DOK-ING d.o.o) o nabavi navedena 94 vatrogasna vozila.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com