Preventivna nacionalna akcija: Dobar vid za sigurnost u prometu

0
215

U okviru preventivnog programa “Poštujte naše znakove”, u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, 20.9.2018. god. najavljena je nova preventivna akcija “Dobar vid za sigurnost u prometu““ iz nacionalng programa sigurnosti cestovnog prometa.

Program je po?eo uz edukativni mjuzikl “?ak veseljak i prometni znak” te je nastavljen nizom radionica i zabavnih sadržaja za najmla?e, kao što su “Policajac-prijatelj i pomaga?”, “Biciklirajmo zajedno”, “Želim biti humanitarac” i sli?no.

Na?elnik Uprave Policije u Ravnateljstvu Policije g. Ivan Mer?ep je skupa s Na?elnikom PU Zagreba?ke, g. Markom Raši?em te g. Velimirom Tišmom, voditeljem prevencije i ostalim suradnicima, podijelio djeci prigodne poklone razgovaraju?i s njima o ponašanju u prometu. Tako?er, napravio je i jednostavnu provjeru vida u organizaciji vode?eg svjetskog proizvo?a?a opti?kih rješenja za korekciju vida Essilor i Veleu?ilište Velika Gorica, smjer optometrija u ?ije ime je programu prisustvovao i dekan dr. sc. Ivan Toth te Alena Stranjik, pred., mag. ing. aeroing. Uvod je to u akciju „Dobar vid za sigurnost u prometu“ pa je s prometnim i kontakt policajcem zaustavljao vozila kako bi optometristi s Veleu?ilišta Velika Gorica voza?ima napravili provjeru vida.

Ova akcija istog dana nastavila u prometu na 10 zagreba?kih lokacija. Radile su se kratke provjere oštrine vida kroz koje su ispitanici dobili informativno saznanje o svom vidu, upute o važnosti redovitih provjera te edukativan letak s jednostavnim testom za provjeru vida kod ku?e. Voza?i kod kojih je primije?en problem s vidom, dobili su i preporuku za odlazak kod stru?njaka oftalmologa.

“Iskustva govore da voza?i ?esto zanemaruju svoj vid, a zakonom nije odre?eno koliko ?esto trebaju raditi provjere. Ovom preventivnom akcijom želimo osvijestiti sve sudionike u prometu o važnosti dobrog vida: potaknuti ih na aktivnost te pozvati da, ako ne vide dobro, potraže stru?nu pomo?. Ovom preventivnom mjerom smanjuje se mogu?nost stradavanja u prometu”, rekla je Iva Šalamon Reškovac, organizatorica ovog doga?aja.

U istraživanju koje je provelo Università degli Studi di Milano Bicocca u Italiji, utvr?eno je da ?ak 32.17% ispitanih voza?a ne zadovoljava neki od kriterija za dobivanje ili obnavljanje voza?ke dozvole. Njih 16.67% imalo je vidnu oštrinu manju od 50 %.

Poražavaju?e su ?injenice da u današnjem suvremenom svijetu ljudi ne brinu dovoljno o svojim o?ima, koliko zbog nedostatka svijesti o važnosti vida, toliko i nedostupnosti kvalitetnog pregleda i pomagala – nao?ala. ?ak 1/3 svjetske populacije nema korigiran vid, stoga je jedan od zadataka i ciljeva stru?njacima optometristima, opti?arima i na kraju proizvo?a?ima opti?kih pomagala da to promijene kako bi ljudima poboljšali kvalitetu življenja kroz dobar vid.

Zagreb je tek prvi u nizu gradova u kojem se do kraja ove i kroz cijelu 2019. godinu planira provoditi preventivna akcija “Dobar vid za sigurnost u prometu”.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com