Pri?a o detalju: vijci ili matice za kota?e?

0
1147

Dva su osnovna na?ina pri?vrš?ivanja kota?a na glav?ine osobnog automobila. Prvi je korištenje vijaka i provrta s navojima u glav?ini. Ve?ina europskih automobila koristi taj princip. Ve?ina japanskih i dio ameri?kih koristi drugi princip: navoje na glav?ini i matice za pri?vrš?ivanje. To se rješenje ?esto primjenjuje i na utrkama.

Opcija s maticama omogu?uje lakšu montažu i demontažu, a matice mogu biti trajnije od vijka pri više zatezanja i otpuštanja jer se vijak nešto više deformira i po uzdužnoj osi. Opcija s vijcima pak, jasno, omogu?uje korištenje drugih (novih) vijaka po potrebi, pod uvjetom da navoj u glav?ini nije ošte?en; uz to, obi?no je to jeftinija opcija za proizvodnju (provrt i vijak, naprema ležištu navoja, navoju i matici).

Broj i promjer vijaka po kota?u raste s masom vozila i predvi?enim optere?enjima; za osobne automobile danas standard je 4 i 5. Razmještaj, tj. razmak vijaka bira se prema istim kriterijima pa ja?i automobili imaju ve?u površinu nasjedanja naplatka na glav?inu i sukladno tome, radi ravnomjernijeg optere?enja, vijke udaljenije od centra naplatka.

(foto: Tomislav Keglevi?)

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com