Pro?itajte 10 savjeta za manju potrošnju goriva

0
1900

Ovih 10 savjeta za eko vožnju predstavljaju malu promjenu navika za vas, ali vam dugoro?no osiguravaju zna?ajno smanjenje potrošnje goriva. Osim smanjenja potrošnje goriva vaš ?e automobil imati i manju emisiju CO2 što doprinosi o?uvanju okoliša.

1. Vozite stalnom brzinom, izbjegavajte nagla zaustavljanja i pokretanja.
2. Prebacite u viši stupanj prijenosa kad broja? okretaja prikaže da je broj okretaja motora od 2.000 do 2.500 o/min kako biste zadržali broj okretaja motora na što manjoj vrijednosti.
3. Provjerite tlak u pneumaticima. Nedovoljno napuhani pneumatici pove?avaju potrošnju goriva.
4. Kad god je to mogu?e predvidite sve potencijalne probleme unaprijed. Tako ?ete mo?i održati konstantnu brzinu.
5. Pažljivo koristite klima ure?aj, osobito u gradskoj vožnji.
6. Neka vam stakla budu podignuta pri vožnji velikim brzinama. Na autocesti samo jedan spušten prozor zna?i ve?u potrošnju goriva.
7. Isklju?ite motor kad je automobil zaustavljen, na primjer u prometnim gužvama ili dok ?ekate da pro?e vlak.
8. Nemojte previše opteretiti vozilo. Ve?e optere?enje zna?i ve?u potrošnju goriva i ve?e emisije štetnih plinova.
9. Uklonite svu opremu koju ne koristite, poput krovnih nosa?a i kutija za prtljagu koji stvaraju koeficijent vu?e.
10. Ograni?ite korištenje elektroni?ke opreme. Priklju?eni elektri?ni ure?aji troše energiju i gorivo.

Izvor: Michelin

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com