Prometna prognoza za prvi vikend u srpnju 30. lipanj – 02. srpanj 2017. godine

0
192

Prvi vikend u srpnju, donosi nam nove gužve na naše prometnice, srpanj i kolovoz mjeseci kad se je na našim prometnicama velik broj turista koji ?e svoj odmor provesti u našoj državi ili prolaze kroz Hrvatsku kako bi došli do svojih ljetnih odredišta.
Naj?eš?e se putuje vikendima, od petka u popodnevnim satima do nedjelje u ve?ernjim satima, ali se mijenjaju navike putovanja, kako bi se izbjegle velike gužve koje su uobi?ajene vikendima, pa mnogi za svoje putovanje biraju dane u tjednu, a osobito ponedjeljak.
Najve?i priljev vozila, mogu?i zastoji i usporena vožnja o?ekuju se u petak, 30. lipnja, u poslijepodnevnim satima, u subotu, 01. srpnja, tijekom cijelog dana, a osobito u jutarnjim satima (od 6 – 12 sati), te tijekom nedjelje, 02. srpnja, tijekom cijelog dana. Ovog vikenda u velikom dijelu europskih zemalja (Austrija, Belgija, dio Švicarske, Slova?ka, ?eška i dio Njema?ke) po?inju ljetni praznici, a dio turista iz tih zemalja tradicionalno se odmara na Jadranu.

Najguš?i promet o?ekuje se:
na zagreba?koj obilaznici (A3) iz smjera Jankomira ili Buzina prema naplatnoj postaji Lu?ko;
na grani?nim prijelazima sa Slovenijom (Bregana, Macelj, Kaštel, Rupa, Pasjak), Ma?arskom (Gori?an), Srbijom (Bajakovo) i Bosnom i Hercegovinom (Stara Gradiška, Slavonski Brod, Maljevac, Županja, Metkovi?) i Crnom Gorom (Karasovi?i);
na autocestama A1 Zagreb-Split-Plo?e i A6 Rijeka-Zagreb, izme?u Lu?kog i ?vora Bosiljevo 2 (oba smjera);
na Istarskom ipsilonu (prema GP-ima Kaštel i Plovanija)
u trajektnim pristaništima prema otocima Cres, Rab, Pag, kao i u trajektnim lukama Zadru i Splitu.
u turisti?kim središtima na našoj obali.

ZABRANE ZA TERETNA VOZILA NAJVE?E DOPUŠTENE MASE IZNAD 7,5 TONA
Tijekom predstoje?eg vikenda zabrane su:
subota, 01. srpnja od 4 do 14 sata i
nedjelja, 02. srpnja od 12 do 23 sata.
Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metkovi?-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj), … pa se na tim cestama o?ekuje i nešto proto?nija vožnja. Zabrane nema na autocestama kao niti na državnoj cesti 1, Li?koj magistrali.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com