Prometna prognoza za Dan antifašisti?ke borbe 22. lipnja 2021. godine

0
334

O?ekujemo kako ?e mnogi naši sugra?ani praznik Dana antifašisti?ke borbe iskoristiti na na?in da, uzimanjem slobodnog dana u ponedjeljak 21. lipnja, dobiju produženi vikend.

Uz pretpostavku lijepog vremena, jer je ljeto i kalendarski po?elo, ali i sve bolje epidemiološke situacije, za predvidjeti je da ?e mnogi upravo to i u?initi. Tim više jer, s petkom 18. lipnja, završava i školska godina. Stoga ?e mnogi s djecom odlu?iti provesti par dana zajedno na nekom izletu ili krenuti na ljetni godišnji odmor.

Stoga o?ekujemo da bi ve? u petak 18. lipnja dobar dio putnika iz unutrašnjosti mogao krenuti prema moru. Na izlasku iz Zagreba su mogu?e gužve na glavnim izlaznim cestovnim pravcima, te kra?a ?ekanja na ulasku na autocestu A1 u Lu?kom.

U subotu, 19. lipnja, poja?an promet prema jugu o?ekujemo od jutarnjih sati, pa sve do ranog poslijepodneva.

U susjednim državama Italiji, Ma?arskoj, BiH i Srbiji, od 16. lipnja pa do kraja tjedna, zapo?inju školski praznici. Baš kao i u Njema?koj i Švicarskoj.

Stoga možemo o?ekivati da za vikend 18.-19. lipnja po?inje nova ljetna turisti?ka sezona na Jadranu, ali i mogu?e gužve na našim cestama.

Oko turisti?kih središta u priobalju, kao i u trajektnim pristaništima mogu se stvarati kratkotrajne kolone, gužve i ?ekanja.

Iz inozemstva o?ekujemo poja?an promet iz smjera spomenutih okolnih država što ?e izazvati poja?an ulaz na glavnim grani?nim prijelazima, odnosno ulasku u Republiku Hrvatsku. Mogu?a su i dulja ?ekanja na prijelaz granice, pa bi bilo dobro opskrbiti se dovoljnom koli?inom vode. Prije po?etka puta voza?ima savjetujemo neka razmotre korištenje okolnih, manjih grani?nih prijelaza za ulaz u RH i neka svakako prate naša izvješ?a.

U pomorskom prometu nema o?ekivanih poteško?a. Svakako treba pratiti vremensku prognozu na mrežnim stranicama DHMZ-a obzirom da zastoje u pomorskom prometu mogu izazvati ljetni neverini i nepovoljne promjene vremena.

Za detaljne informacije o plovidbi, savjetujemo da posjetite mrežne stranice Jadrolinije.

Po završetku produženog vikenda, u poslijepodnevnim satima utorka 22. lipnja, o?ekujemo poja?an promet u smjeru unutrašnjosti. Posebice od ?vora Bosiljevo, prema Zagrebu, na autocesti A1, promet ?e biti sve ja?i prema kraju dana, uz mogu?e kra?e zastoje do Zagreba. Ponovno savjetujemo da na ovom dijelu autoceste budete još pažljiviji i prilagodite vašu vožnju vremenskim uvjetima i gusto?i prometa sve dok ne u?ete u Zagreb ili zaobi?ete ?vorište Zagreba.

Mogu?a su ?ekanja na izlasku iz Hrvatske preko glavnih grani?nih prijelaza sa Slovenijom potkraj dana.

Tako?er savjetujemo da pratite i epidemiološku situaciju, te uvažite aktualne savjete za putovanje objavljene na mrežnim stranicama Revije HAK, kao i Vlade o koronavirusu

Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Izvor: HAK

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com