Prvi zagreba?ki Harley-Davidson Rally

0
198

Pleter Chapter Croatia po prvi puta u Zagrebu organizira veliki Harley-Davidson® Rally, koji se održava od 12.05. do 14.05.2017.

Ovaj susret ima prvenstveno humanitarni karakter, budu?i da ?e sredstva prikupljena prodajom majica i prišivaka donirati jednoj humanitarnoj zagreba?koj ustanovi za djecu s poteško?ama u razvoju.

Ovaj susret je podržala Turisti?ka zajednica grada Zagreba, budu?i da isti predstavlja turisti?ku atrakciju te ?e privu?i brojne inozemne motocikliste (za sada je svoj dolazak najavilo desetak chaptera iz Njema?ke, Bugarske, Rumunjske, Austrije, Ma?arske, Gr?ke, Srbije Italije, Slovenije).

Udruga vlasnika Harley® motora, Pleter Chapter Croatia, osnovana je 08.12.2001. sa ciljem okupljanja vlasnika motocikala Harley-Davidson® na podru?ju Republike Hrvatske, promicanja prometne i tehni?ke kulture, populariziranja, širenja i zaštite svjetonazora vezanog uz Harley-Davidson®, provedbi dobrotvornih akcija i radova, provedbi sigurnosti u prometu te skupnih vožnji sa obilascima hrvatskih i inozemnih odredišta.

Okvirni plan doga?anja:

Dana 12.05.2017. (petak): organizirana vožnja preko Samobora, gdje ?e se zadržati na Trgu kralja Tomislava. Predve?er se kre?e za Booze & Blues Bar u Tkal?i?evoj 84, za koju je Grad Zagreb odobrio parkiranje cca 80 motora.

Dana 13.05.2017. (subota): skupna vožnja (parada) u trajanju cca 4 sata sa o?ekivanih cca 400 motora rutom od Zagreba, Velikog Trgoviš?a i Oroslavja do Zagreba. Radi sigurnosti, na dijelu vožnje koja se odnosi na prolaz kroz Zagreb od West Gate shopping centra do The Red Apple Pub-a u Odakovoj ulici kolonu ?e pratiti Policija.

Za organizaciju ovoga susreta dobivena je suglasnost MUP-a, Grada Samobora i Grada Zagreba.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com