Prvim danom škole krenula akcija Poštujte naše znakove

0
215

Više od 40.000 prvaši?a i oko 400.000 u?enika ostalih razreda u ponedjeljak se uklju?uje u promet. Apeliramo na voza?e da voze oprezno i budu svjesni novih, najmla?ih, sudionika u prometu.

Ve? 24. godinu zaredom Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja provodi edukativno-promidžbenu akciju „Poštujte naše znakove“ na po?etku školske godine. Tako je danas, 31. kolovoza, u amfiteatru Ravnateljstva policije održana konferencija za medije na kojoj su prezentirane aktivnosti koje ?e policija provoditi u okviru ove akcije. Pored voditelja Sigurnosti prometa na cestama Josipa Mataije na konferenciji su sudjelovali pomo?nik ministrice znanosti i obrazovanja Momir Karin i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragi?evi?. Održanom konferencijom, kao i samom akcijom „Poštujte naše znakove“ policija želi privu?i pozornost javnosti, posebice voza?a, upravo na najmla?e, nove sudionike u prometu.

Misao vodilja koju su svi troje istaknuli u svojim izlaganjima jest: „Klju? sigurnosti djece su roditelji, a ne djeca sama!“

Naime, od petero poginule djece u prometnim nesre?ama u prvih sedam mjeseci 2017. godine ?etvero je poginulo kao putnik u vozilu dok od dvoje poginulih u istom razdoblju 2018. jedno je poginulo u svojstvu putnika. Tako?er, od 508 nastradale djece u prometnim nesre?ama u prvih mjeseci 2017. godine 302 djece nastradalo je u svojstvu putnika, a u istom razdoblju ove godine od 463 nastradale djece 266 nastradalo je u svojstvu putnika.

S obzirom na navedene podatke policija upu?uje apel roditeljima da djecu prevoze na siguran na?in odnosno na na?in propisan zakonom tako da u slu?aju da do prometne nesre?e i do?e posljedice budu što blaže.

Više od 40.000 prvaši?a ove godine kre?e u školu i ve?ina ?e prvi puta samostalno sudjelovati u prometu. „Kako bi pove?ali njihovu sigurnost, policijski službenici ?e, u okviru ove akcije, posjetiti sve prve razrede u Hrvatskoj i na interaktivan na?in, prilago?en njihovom uzrastu, pou?iti ih prometnim propisima i kako sigurno sudjelovati u prometu“ rekao je Mataija. „Tako?er ?e prisustvovati i svim prvim roditeljskim sastancima na kojima ?e ukazati roditeljima na važnost sigurnog prijevoza djece u vozilima, ali da i oni moraju djecu pou?avati kako se na siguran na?in kretati u prometu.“

S aktivnostima je zapo?eto ve? u srpnju kada su pregledana podru?ja svih osnovnih škola i zatraženo uklanjanje eventualnih nedostataka u ozna?enoj prometnoj signalizaciji. Policija ?e biti prisutna u blizini svih osnovnih škola i kontrolirati nepropisna parkiranja i brzinu te, iako je ovo akcija preventivnog karaktera, kazniti sve koji ?e kršiti prometne propise. Pored njih biti ?e prisutni i pripadnici Prometne jedinice mladeži i Školskih prometnih jedinica. U suradnji s Inspektoratom cestovnog prometa, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture obavit ?e se inspekcija svih autobusa koji ?e služiti za organizirani prijevoz u?enika. Svim prvaši?ima biti ?e podijeljene i promidžbene reflektiraju?e kabanice kako bi bili što vidljiviji u prometu.

Voditelj Mataija tako?er je naglasio:“ Pozivamo roditelje da prilikom dovoza djece u školu nepropisno ne parkiraju vozila jer na taj na?in smanjuju vidljivost ostale djece i tako ugrožavaju njihovu sigurnost.“

„Pored prvaši?a od ponedjeljka više od 400.000 ostalih u?enika tako?er kre?e u školu. Obratite pozornost na njih kao voza?i, a kao roditelji vodite ra?una da ih prevozite u vozilima na siguran na?in. Naša je dužnost kao voza?a, ali i kao roditelja da im vlastitim dobrim primjerom pokažemo kako sigurno sudjelovati u prometu“ rekla je pravobraniteljica za djecu.

Pomo?nik ministrice znanosti i obrazovanja Karin je zaklju?io:“ Odgajaju?i djecu, odgajamo budu?e voza?e i sudionike u prometu. Ne smijemo se umoriti upozoravati i raditi na tome da djeca u prometu budu što sigurnija jer tek kada statistiku svedemo na nula poginule djece možemo re?i da smo zaista zadovoljni.“

Akcija „Poštujte naše znakove“

Rije? je o interaktivnoj, proaktivnoj, djeci prilago?enoj edukativnoj akciji, kroz koju ih policija u?i prometnoj kulturi, zna?enju prometnih znakova i usa?uje im poruku da im je policajac prijatelj i pomaga?, što su vrlo ozbiljne i važne poruke za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu. Tako?er, nastoji se podi?i svijest o važnosti poštivanja prometnih propisa i u?enja najmla?ih sudionika u prometu o potencijalnim opasnostima.

Rije? je o odli?noj, dugogodišnjoj, kvalitetnoj suradnji Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja kojom želimo podjednako doprijeti i do malih i do velikih: prvaši?e u?imo prometnim znakovima, pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu i ukazujemo im na opasnosti kojih se trebaju ?uvati, avodrasle, prvenstveno voza?e motornih vozila i roditelje prvaši?a senzibiliziramo da budu svjesni opasnosti u prometu, dje?je perspektive situacije (dje?jeg kuta gledanja na situaciju) i potencijalnim prometnim opasnostima na putu do škole i nazad do ku?e, te da osvijeste da je odgovornost za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu na nama, odraslima.

O kvaliteti i važnosti akcije najbolje govore njezini rezultati: 1994. godine, godinu dana prije po?etka akcije, u prometu je poginulo 57 djece, dok ih je prošle godine smrtno stradalo osmero, a u prvih sedam mjeseci ove godine dvoje.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com