Rast potražnje za strujom pove?at ?e proizvodnju iz fosilnih goriva

0
343

Globalna potražnja za elektri?nom energijom raste brže od uvo?enja novih kapaciteta obnovljivih izvora, pa se o?ekuje pove?anje proizvodnje struje iz fosilnih goriva, ocjenjuje se u izvještaju Me?unarodne energetske agencije (IEA).

Takva situacija rezultira “naglim porastom” upotrebe ugljena, riskiraju?i da emisije uglji?nog dioksida iz elektroenergetskog sektora idu?e godine sko?e na na “rekordnu razinu”, kaže se u izvještaju.

IEA predvi?a pove?anje proizvodnje elektri?ne energije iz ugljena za gotovo pet posto ove i dodatnih tri posto u 2022. godini, što zna?i da bi mogla dosegnuti povijesno najvišu vrijednost, dok se kod proizvodnje na plin koja je pala za dva posto u 2020. godini, o?ekuje porast za jedan posto u 2021. godini i gotovo dva posto u 2022. godini.

Prema IEA-ovom izvještaju, globalna potražnja za elektri?nom energijom trebala bi ove godine porasti za gotovo pet posto i ?etiri posto 2022. godine, pri ?emu se o?ekuje da ?e ve?ina porasta do?i iz azijsko-pacifi?ke regije, prije svega iz Kine i Indije.

Izvještaj sugerira da ?e proizvodnja elektri?ne energije iz obnovljivih izvora, uklju?uju?i vjetar, solarnu energiju i hidroenergiju idu?e dvije godine snažno porasti – za osam posto u 2021. i više od šest posto u 2022. godini, ali da ?e to biti dovoljno tek za približno polovicu predvi?enog globalnog rasta potražnje za elektri?nom energijom.

Pritom bi proizvodnja elektri?ne energije na bazi fosilnih goriva trebala pokriti 45 posto dodatne potražnje 2021. i 40 posto 2022. godine, a ostatak ?e ?initi nuklearna energija.

Kao rezultat, predvi?a se da ?e se emisije ugljika iz elektroenergetskog sektora – koje su pale i 2019. i 2020. – pove?ati za 3,5 posto u 2021. i 2,5 posto u 2022. godini, dovode?i ih do najviših povijesnih razina.

“Obnovljiva energija impresivno raste u mnogim dijelovima svijeta, ali još uvijek ne tamo gdje treba, da bi nas dovela na put do postizanja neto nula emisija do sredine stolje?a”, rekao je direktor IEA-a za energetska tržišta i sigurnost Keisuke Sadamori.

“Kako se gospodarstvo oporavlja nakon pandemije, zamijetili smo rast proizvodnje elektri?ne energije iz fosilnih goriva. Da bismo prešli na održivu putanju, moramo masovno poja?ati ulaganje u tehnologije ?iste energije – posebno obnovljive izvore energije i energetsku u?inkovitost”, dodao je.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com