Renault: harmonija svih zvukova – epizoda 2

0
272

Još otkako je predstavio svoje prve elektri?ne modele, Renault ne prestaje dobivati upite o za?u?uju?e tihom radu njihovih motora. Budu?i da su elektri?na vozila gotovo bešumna, kako upozoriti pješake na njihovo približavanje? Kako stvoriti zvu?na upozorenja koja su istovremeno u?inkovita i nenametljiva? Kako osmisliti prepoznatljivi zvuk svojih elektri?nih modela? Laurent Worms, voditelj strategije za razvoj zvuka pri Grupi Renault, otkrio nam je malo više o procesu stvaranja zvu?nih upozorenja za pješake. A ako želite saznati kako zvu?e elektri?na vozila budu?nosti, obvezno posjetite Renaultova dugogodišnjeg partnera – Institut za istraživanje i koordinaciju akustike i glazbe (IRCAM).

Možda se ?ini paradoksalno dodavati zvuk vozilu koje je po svojoj prirodi tiho i koje smanjuje one?iš?enje bukom. Pa ipak, to je važno zbog sigurnosti. Bez vanjskih upozorenja pješaci ne mogu ?uti elektri?na vozila koja se kre?u niskim brzinama. Povrh toga, voza?i žele da ih se ?uje u svim uvjetima vožnje – posebice u gradu. Upozorenja za pješake obvezna su za sva elektri?na vozila i stoga bi trebala predstavljati važan parametar u njihovu razvoju. Shvatimo li razvoj „upozorenja iz predostrožnosti” kao prioritet, mo?i ?emo oblikovati zvuk na veoma razli?ite i fascinantne na?ine.

„Kada se vozite u elektri?nom automobilu, prvo što primje?ujete jest tišina. Mi toj tišini želimo dati poseban glas.” Laurent Worms, voditelj strategije za razvoj zvuka pri Renault Grupi.

Zvuk tišine

Marka još od svojeg prvog elektri?nog koncepta predano razvija posebna zvu?na upozorenja za pješake, a javnost ih je prvi put imala priliku ?uti 2012. u serijskoj ina?ici Renaulta ZOE. Taj je model svim sudionicima u prometu poru?ivao sljede?e: Ja sam elektri?an, ja sam napredan, ja sam Renault. Zvuk upozorenja tako?er je morao biti nježan i prilago?en za pješake, ali i dovoljno prepoznatljiv da bi se ugradio u ostale elektri?ne modele marke. „Cilj nam je upozoriti pješake, a da ih pritom ne prestrašimo. Na taj na?in želimo ujedno uspostaviti pozitivnu vezu izme?u našeg zvu?nog upozorenja, elektri?nih automobila i marke Renault” dodaje Laurent Worms.

Renault danas radi na novoj generaciji elektri?nih modela koji se temelje na konceptnim automobilima Mégane eVision i Renault 5 Prototype, a koji tako?er zaslužuju svoj vlastiti futuristi?ki zvuk nalik onomu koji su istraživa?ki timovi pri Odjelu za dizajn zvuka i razvoj elemenata koje percipiraju korisnici razvili u tišini studija i laboratorija Instituta za istraživanje i koordinaciju akustike i glazbe u Parizu.

Skladan aranžman i dobro ugo?eni instrumenti

Dizajn zvuka u potpunosti je timski posao jer zahtijeva viziju, tehni?ke vještine, strpljivost i posve?enost detaljima. Osim što zahtijeva angažman stru?njaka iz razli?itih odjela Grupe (uklju?uju?i proizvodnju, dizajn i inženjering), uklju?uje i suradnju s vanjskim partnerima i stru?njacima. Podsjetimo da je partnerstvo Renault Grupe i Instituta za istraživanje i koordinaciju akustike i glazbe zapo?elo 1994., mnogo prije nego što se Renault odlu?io posvetiti razvoju elektri?nih automobila. Dugogodišnje partnerstvo naposljetku je nadahnulo neka nova radna mjesta: prije nego što su se prihvatili rada u podru?ju naprednog dizajna zvuka, Lauren Worms i ostali zaposlenici svoj su zanat izu?avali u Institutu za istraživanje i koordinaciju akustike.

„Moja je uloga postaviti smjernice. Oslanjam se na izdašne povratne informacije naših kupaca i aktualne trendove kako bih sastavio upute za oblikovanje zvuka. To uklju?uje opis okruženja u kojima ?e se zvuk upotrebljavati i asocijacije na marku koje bi trebao pobuditi.” Laurent Worms

Kada razmišljamo o zvuku budu?ih Renaultovih modela, želimo zadržati poveznicu s postoje?im zvukovima te ih unaprijediti. Stru?nost Instituta za istraživanje i koordinaciju akustike i glazbe u podru?ju istraživanja, akustike, glazbe i zvuka pomaže nam da oblikujemo zvuk koji je prikladan za industrijsku primjenu, ali i da nadi?emo sve izazove koje takav zadatak nosi. Pod vodstvom Nicolasa Misdariisa, direktora istraživanja i voditelja timova za dizajn proizvoda, i Andrea Cere, skladatelja i dizajnera zvuka koji ve? dugi niz godina sura?uje s timovima za dizajn proizvoda, me?u ostalim na rješavanju problema u podru?ju oblikovanja zvu?nih upozorenja za vozila, posao je mogao po?eti.
Prva faza projekta takve važnosti sastoji se od razumijevanja tehni?kih, ergonomskih, funkcionalnih zahtjeva i pitanja identiteta industrije. Drugim rije?ima, njezin je cilj odgovoriti na sljede?e pitanje: kako bi ugodno zvu?no upozorenje trebalo zvu?ati?
Prikupljene podatke zatim izlažemo na kratkim raspravama o razli?itim aspektima zvuka, pri ?emu se služimo razli?itim sredstvima kao što su rije?i, slike, fonoteke, ?ak i buka. Dakako, važno nam je da svi ti elementi pobu?uju misli i osje?aje koji su u skladu s našom vizijom.
„Rad na oblikovanju zvu?nih upozorenja plod je dugogodišnje suradnje, povratnih informacija naših kupaca i više od deset godina stru?nosti. Zahvaljuju?i tomu možemo ?vrsto definirati akusti?ke kvalitete svojih upozorenja, primjerice koliko je neki zvuk ometaju?i. Cilj nam je smanjiti one?iš?enje bukom i poboljšati kvalitetu zvuka u vozilu kako bi se naši kupci osje?ali ugodnije.“ Nicolas Misdariis

Svoje ideje zatim pretvaramo u zvu?ne zapise s pomo?u instrumenata i stvarnih (snimljenih) ili umjetnih (ra?unalno sintetiziranih) zvukova, pri ?emu se pridržavamo temeljnih na?ela harmonije. Primjerice, konsonantni akord bolje ?e od bilo kojeg drugog akorda stvoriti dojam olakšanja ili radosti. Suprotno tome, bilo kakav disonantni akord odmah ?e prouzro?iti napetost! Upravo nam ta dihotomija pomaže da oblikujemo zvukove upozorenja za pješake.

Dakle, dizajneri zvuka uzimaju te zvukove i od njih stvaraju harmoni?nu mješavinu. Zatim se dodaju ritmovi, a zvuk se modulira kako bi se prilagodio okruženju, odnosno kako bi se stopio s kretanjem automobila. Na taj se na?in stvara jedinstveno, živahno i dinami?no zvu?no ozra?je s potpisom marke.

Orkestar pod dobrom dirigentskom palicom

Nakon faza istraživanja slijede konkretnije upute ili prijedlozi. Tada obi?no na površinu isplivaju sva pitanja i dvojbe. U toj je fazi klju?no ne donositi procjene na temelju vlastitog ukusa. To je prvi izazov s kojom se naši timovi susre?u. Drugi je izazov pomiriti sva mišljenja, pa i ona koja su naizgled nepomirljiva. Kako projekt napreduje, voditelj upravljanja korisni?kim iskustvom pri Odjelu za dizajn zvuka brine da sve bude u skladu sa smjernicama koje su definirali timovi. Prilikom donošenja odluka, odgovorna osoba dužna je zadržati odabrani i upe?atljivi zvu?ni potpis, ?ak i kada je on sporan. To je temelj na kojem se gradi prepoznatljiv zvuk koji ?e s vremenom potvrditi svoju kvalitetu. A to je i stajalište koje zauzima Renault.

Laurent Worms za kraj izjavljuje: „Želja mi je da zvu?ni potpis budu?ih Renaultovih vozila pobu?uje emocije poput zavodljivog parfema, ali i da pomogne smanjiti zvu?no one?iš?enje u gradovima.”

Želimo sve najbolje timovima koji rade na razvoju ovog novog zvuka koji ?e uskoro zaživjeti u posve novom Méganeu E-TECH Electric!

Laurent WORMS: stru?njak za zvuk i uspješan glazbenik

Laurent je zaljubljenik u dizajn zvuka i nove zvu?ne tehnologije. Ovaj inženjer s diplomom poslijediplomskog studija akustike, nagra?ivan od Instituta za istraživanje i koordinaciju akustike i glazbe, ujedno je i multiinstrumentalist. Laurent u slobodno vrijeme nastupa s bendom u kojem pjeva obrade pop-rock pjesama i svira elektri?nu gitaru. Osim toga sklada glazbu na ra?unalu uz pomo? analognih i digitalnih tehnologija. I tko kaže da posao i zadovoljstvo ne mogu i?i zajedno?

Grupa Renault i Institut za istraživanje i koordinaciju akustike i glazbe: partnerstvo koje traje više od 25 godina

Institut za istraživanje i koordinaciju akustike i glazbe utemeljio je Pierre Boulez, a povezan je s Nacionalnim centrom umjetnosti i kulture Georges Pompidou pod pokroviteljstvom francuskog Ministarstva kulture. Otkako je utemeljen 1977., njegova je osnovna misija potaknuti plodnu interakciju izme?u znanstvenih istraživanja, tehnološkog razvoja i stvaranja suvremene glazbe. Ta podru?ja predstavljaju glavni okvir za sve aktivnosti u laboratoriju Instituta. Ondje pak djeluje sedam istraživa?kih timova kojima su na raspolaganju raznovrsna dostignu?a i tehnologije iz podru?ja istraživanja glazbe i zvuka.

Renault i Institut od 1994. godine sura?uju na dizajnu zvuka motora, zvu?nih upozorenja, zvuka u putni?kom prostoru i vanjskih upozorenja. U posljednje vrijeme Institut, a posebno Andrea Cera i Nicolas Misdariis, rade na istraživa?kim projektima vezanima uz Renault ZOE i konceptne automobile DeZir, Frendzy, Twin Z, TreZor i SYMBIOZ.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com