Rezultati poja?anog nadzora prometa tijekom vikenda

0
168

Policijski službenici svih policijskih uprava tijekom prošlog vikenda, od 30. studenog do 2. prosinca 2018. godine, obavljali su poja?anu kontrolu prometa s ciljem pove?anja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama.

Policija nastavlja s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), a aktivnosti su posebno usmjerene prema ponavlja?ima teških prekršaja u prometu tzv. „recidivistima“.

Kako smo ve? ranije najavili, policija je nastavila s poduzimanjem poja?anih aktivnosti usmjerenih na spre?avanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „?etiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaje voza?a mopeda i motocikala. U akciju je bio uklju?en maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi ure?aji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: ure?aji za utvr?ivanje stupnja alkoholiziranosti, ure?aji za nadzor brzine, testeri za droge i dr.

Tako su policijski službenici svih policijskih uprava i proteklog vikenda 30. studenog do 02. prosinca obavljali poja?anu kontrolu prometa s ciljem pove?anja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama.

Provedenom kontrolom utvr?ena su ukupno 4.234 prekršaja od ?ega izdvajamo:
– 390 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, gdje je najve?a izmjerena koncentracija alkohola u koli?ini 2,72 g/kg u PU Me?imurskoj,
– 1.776 prekršaja prekora?enja dopuštene brzine kretanja, a najve?a prekora?ena brzina izmjerena je u PU Šibensko – kninskoj – 233 km/h
– 416 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,
– 197 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvr?en je u PU Zagreba?koj njih 79, dok je najmanje utvr?eno u PU Li?ko – senjskoj, 1 takav prekršaj. Rekorder po broju utvr?enih prekršaja prekomjerne brzine je tako?er PU Zagreba?ka sa 313 takvih prekršaja, dok je najmanje utvr?eno u PU Viroviti?ko – podravskoj – 5. Sigurnosni pojas najviše nisu koristili voza?i PU Splitsko – dalmatinske, njih 86, dok su policijski službenici PU Li?ko – senjske i PU Me?imurske zaustavili 4 voza?a koji nisu bili vezani. U PU Li?ko – senjskoj i PU Krapinsko – zagorskoj nije bilo utvr?enih prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje, dok je najve?i broj utvr?en u PU Zagreba?koj, njih 57.

Ako malo detaljnije proanaliziramo vidimo da su najve?i broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola po?inili voza?i starosti od 18 do 24 godina (108 takvih prekršaja), kojima je naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola od 0,51 do 1,00 g/kg – kod njih 51, a koja je ujedno i naj?eš?e izmjerena koncentracija alkohola uop?e tijekom ove akcije.

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su usmjerene prema po?initeljima najtežih prekršaja, prilikom ?ega je zate?eno 45 osoba koje su bile ponavlja?i teških prekršaja u prometu tzv. „recidivisti“, a koji su po?inili 49 teških prekršaja, od ?ega najviše: nedopuštena koncentracija alkohola – 26, upravljanje prije stjecanja prava – 13, upravljanje nedopuštenom brzinom kretanja – 6, upravljanje dok je voza?u izre?ena mjera zabrane upravljanja vozilom – 4 i dr. Iz tog razloga 9 voza?a je zadržano u posebnim prostorijama do otrežnjenja, a protiv 11 voza?a proveden je žurni prekršajni postupak prilikom ?ega je policija predložila odre?ivanje maksimalnih kazni.

Poduzimanje mjera usmjerenih na pove?anje sigurnosti svih sudionika u prometu nastavlja se do kraja godine.

Slijedom iznijetog, ponovno pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa jer prevelikim pouzdavanjem u svoje voza?ke sposobnosti i mogu?nosti svog vozila, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život.

Savjeti sudionicima u prometu
obzirom da je nastupilo zimsko ra?unanje vremena, i tijekom dana vozite s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima,
brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,
poštujte ograni?enja brzine kretanja vozila (propisan Zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uklju?uju?i pritom i ograni?enja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),
ne konzumirajte alkoholna pi?a prije i za vrijeme vožnje,
ne koristite mobitel tijekom vožnje,
koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,
pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,
bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizi?na pretjecanja,
pješa?kim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i pove?anim oprezom,
prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak izme?u vozila,
ako se kao pješak kre?ete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a no?u i danju u slu?ajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odje?u i budite ozna?eni nekim izvorom svjetlosti ili reflektiraju?om materijom,
biciklisti, budite propisno ozna?eni, zakonska obaveza je da no?u i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete ozna?eni reflektiraju?im prslukom ili reflektiraju?om biciklisti?kom odje?om.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com