SAD planira suradnju sa saveznicima na proizvodnji baterija

0
268

SAD mora sura?ivati sa saveznicima kako bi osigurao minerale potrebne za baterije za elektri?na vozila i morat ?e ih prera?ivati kod ku?e s obzirom na ekološke i druge interese, priop?ila je u utorak Bijela ku?a.

Nova strategija uklju?ivat ?e novac za ve?a me?unarodna ulaganja u elektri?na vozila putem Ameri?ke razvojne financijske korporacije i dodatne korake koji bi trebali poboljšati opskrbu recikliranjem baterija.

Ministarstvo energetike ve? ima na raspolaganju 17 milijardi dolara za financiranje nekih ulaganja, isti?e Reuters.

Voditelji programa usredoto?it ?e se na financiranje proizvo?a?a baterija i tvrtki koje prera?uju i recikliraju klju?ne minerale, priop?ila je Bijela ku?a.

Administracija predsjednika Joea Bidena osnovat ?e i radnu skupinu koja ?e utvrditi gdje bi se minerali, potrebni za baterije za elektri?na vozila i druge tehnologije, mogli proizvoditi i prera?ivati. Trenutno nije jasno što bi to zna?ilo za postoje?e rudnike tih minerala, napominje Reuters.

Osiguravanje dovoljnih koli?ina bakra, litija i drugih sirovina za proizvodnju baterija glavna je prepreka Bidenovim planovima prijelaza na elektri?na vozila. Problem su i doma?i rudnici, koji podliježu opsežnim regulatornim preprekama i pod lupom su ekoloških aktivista.

Bijela ku?a priznaje da je Kina najve?i prera?iva? metala za elektri?na vozila u svijetu i najavljuje da ?e pokušati smanjiti ovisnost o azijskom divu.

“Da bi osigurao pouzdanu, održivu opskrbu klju?nim mineralima i materijalima, SAD mora sura?ivati sa saveznicima i partnerima i diverzificirati opskrbne lance kako ne bi ovisio o državama i izvorima s neprihvatljivim ekološkim i radnim standardima”, navodi se u priop?enju.

Bijela ku?a izvijestila je i da ?e ministarstvo unutarnjih poslova i druge agencije nastojati identificirati “rupe” u zakonima o dozvolama za rad rudnika kako bi nova proizvodnja “udovoljavala strogim standardima” zaštite okoliša i doprinosa zajednici.

Nova strategija najavljena je nakon odluke o 100-dnevnoj analizi problema u lancima opskrbe u klju?nim sektorima, uklju?uju?i elektri?na vozila, primje?uje Reuters.

Državne agencije savjetovale su Bidenu i da obnovi zalihe strateških minerala i izdvoji više novca za mapiranje doma?ih mineralnih resursa.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com