Sad je pravi trenutak za servis klima ure?aja

0
252

U malom zatvorenom prostoru, poput automobila, temperature ljeti mogu dose?i i više od 50 stupnjeva pa je prolje?e pravi trenutak za servis klima ure?aja. Sve potrebne aktivnosti, koje osiguravaju ispravan rad, poduzmite na vrijeme te tako izbjegnite gužve u specijaliziranim servisima.

Za ispravan rad klima ure?aja klju?an je kompresor, koji pokre?e motor i istodobno tla?i rashladni medij. Njegovim prelaskom iz teku?eg u plinovito stanje i obrnuto temperatura mu se smanjuje na vrijednost manju od temperature okoline pa se preko izmjenjiva?a topline hladi zrak. Takav ohla?eni zrak potom se preko ventilacijskog sustava upuhuje u putni?ki prostor. Premda su dimenzionirani da traju godinama, kompresori nerijetko otkažu zbog korozivnog djelovanja kiseline, što rezultira pregorijevanjem. Dobar majstor na vrijeme ?e uo?iti mogu?e poteško?e te ih ukloniti prije nego li do?e do kvara. Ako je kompresor u dobrom stanju, dovoljno je samo dopuniti plin i zamijeniti filtar peludi.

Vlasnici automobila na stanje klima ure?aja mogu utjecati na na?in da ga drže u dobroj kondiciji, odnosno da aktiviraju rad klima ure?aja tijekom cijele godine, a ne samo ljeti. Kako bi sustav bio dobro podmazan klima ure?aj potrebno je aktivirati na desetak minuta, barem jednom u mjesec dana, a prije gašenja motora dobro je ugasiti klima ure?aj i dozvoliti ventilaciji da odradi barem jednu minutu ‘na prazno’, kako bi se izbacio sav kondenzat iz sustava.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com