Samovoze?i automobili bit ?e testirani u GTA-u

0
215

Tim koji razvija i istražuje mogu?nosti samovoze?ih automobila na Sveu?ilištu Princeton i koji kao takav pruža usluge svim vode?im proizvo?a?ima samovoze?ih automobila, napao je novi testni poligon. Naime, dok je testiranje samovoze?ih automobila u stvarnom svijetu iznimno skupo, sporo i ograni?eno zakonskim propisima, ono u simulacijama nije.

Najbolje simulacije stvorene su za potrebe ra?unalnih igara, tako da je tim potpisao ugovor o suradnji sa tvorcima poznatog serijala ra?unalnih igrica. Za potrebe istraživanja i razvoja koristit ?e simulirane podatke o fizici automobila u igricama, a testiranja u stvarnim uvjetima tako ?e biti svedeno na najmanju mogu?u mjeru.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com