Saznajte što zna?e pojedine oznake na gumama

0
2275

Premda na prvi pogled djeluju zbunjuju?e, oznake na gumama zapravo su vrlo sistemati?ne i logi?ne. U nastavku donosimo to?na objašnjenja za svaku pojedinu oznaku.

DIMENZIJA GUME: 195/65 R15 88T XL
195 – ozna?ava širinu gume u milimetrima
65 – ozna?ava postotak visine naspram širine gume, 65% od 195=126.75mm
R – guma je radijalna (današnji standard)
15 – ozna?ava promjer naplatka u inchima (“), jedan inch(col) ima 2.54 centimetra
88 – ozna?ava index nosivosti, pod ovim brojem se gleda koju nosivost ima pojedina guma u kilogramima, u ovom slu?aju nosivost iznosi 560 kg po kota?u
T – Ozna?ava index brzine, T=190km/h
Xl – oznaka extra load, guma je poja?ana i ima ve?u nosivost

OSTALE OZNAKE KOJE MOŽEMO NA?I NA GUMAMA:
C – gume za laka dostavna vozila
RF – reinforced – guma je poja?ana
RFT – Run on Flat Tire, gume koje omogu?uju vožnju i nakon gubitka tlaka u njima
DOT – godina i tjedan proizvodnje gume, prva dva broja ozna?avaju tjedan dok zadnja dva ozna?avaju godinu proizvodnje. Primjer DOT 1312 – guma je proizvedena u 13 tjednu 2012 godine.

OZNAKE BRZINA NA GUMAMA:
Q – do 160 km/h
R – do 170 km/h
S – do 180 km/h
T – do 190 km/h
U – do 200km/h
H – do 210 km/h
V – do 240 km/h
W i ZR – do 270 km/h
Y – do 300 km/h.
Kod nas se naj?eš?e koriste oznake za brzine T,H,V,W,ZR i Y.
Nije preporu?ljivo voziti brže od navedene brzine na gumama, jer dolazi do pove?anja temperature gume.

Tlak u gumama
Na gumama je tako?er nazna?en maksimalan tlak na koji se guma smije napumpat, ponovno treba naglasiti da je to maksimalni tlak a ne tlak na koji se gume pumpaju. U našem vulkanizerskom poslu susreli smo se sa dosta slu?ajeva, gdje su gume bile napumpane na 5 bara. Guma na takvom tlaku ?e puknuti pod optere?enjem, samo je pitanje vremena. Zato se gume pumpaju na tlak koji se zadan od strane proizvo?a?a automobila a to je naj?eš?e raspon od 2 do 2.5 bara za osobne automobile.
Slika ispod prikazuje zašto je potrebno redovito provjeravati tlak u gumama. Površina gaznog sloja uvelike ovisi o tlaku u gumama, pri normalnom tlaku to je u prosjeku površina dlana jedne ruke, dok se pri povišenom ili smanjenom tlaku ta površina uvelike smanjuje. Tako?er pri nižem tlaku od deklariranog raste potrošnja goriva jer raste otpor kotrljanja, dok pri povišenom tlaku se smanjuje udobnost vožnje – guma manje apsorbira udarce i neravnine.

INDEKS NOSIVOSTI:

Indeks Nosivost [kg] Indeks Nosivost [kg] Indeks Nosivost [kg] Indeks Nosivost [kg]
71 345 81 462 91 615 101 825
72 355 82 475 92 630 102 850
73 365 83 487 93 650 103 875
74 375 84 500 94 670 104 900
75 387 85 515 95 690 105 925
76 400 86 530 96 710 106 950
77 412 87 545 97 730 107 975
78 425 88 560 98 750 108 1000
79 437 89 580 99 775 109 1030
80 450 90 600 100 800 110 1060

Izvor: Vulkanizer.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com