Što ako izgubite prometnu dozvolu?

0
2621

Mnogi naši sugra?ani susreli su se s ovom situacijom pa je dobro podsjetiti se da je Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti kra?u ili gubitak prometne dozvole i registarskih plo?ica policijskoj postaji na ?ijem podru?ju su prometna dozvola odnosno registarske plo?ice ukradene ili izgubljene.

Zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole vlasnik vozila podnosi u stanici za tehni?ki pregled vozila prema svom registracijskom podru?ju.

Za izdavanje nove prometne dozvole valja priložiti:

– zahtjev za izdavanje izgubljenog dokumenta

– osobnu iskaznicu

Za izdavanje nove prometne dozvole, stanica za tehni?ki pregled vozila napla?uje naknadu sukladno Odluci o visini naknada za tehni?ki pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehni?ki pregled vozila (”Narodne novine”, broj: 122/14, 122/16 i 130/17).

Izvor: MUP