Što je car detailing?

0
1735

Car detailing ili auto detailing naziv je koji se ne sre?e baš previše ?esto kod nas, ali možemo sa sigurnoš?u re?i kako se na mala vrata probija i na doma?e tržište. Termin je to kojim se opisuje ure?ivanje automobila, ali na jednoj sasvim novoj razini.

Oni koji sam postupak ne poznaju dovoljno re?i ?e vam kako se samo radi o nekom previše ‘stajliš’ nazivu za obi?no ?iš?enje automobila, me?utim istina je ipak mnogo druga?ija, kompliciranija i prije svega bolja od toga!

U Hrvatskoj razni noviteti naj?eš?e sporije dolaze nego u drugim dijelovima svijeta, prije svega zbog odre?ene doze skepti?nosti. Kao i mnoge druge stvari, i car detailing pojavio se u autopraonicama u Zagrebu. Ovaj proces možemo nazvati kozmeti?kim ure?enjem automobila, ali s ciljem da mu se promijeni i poboljša izgled kojeg je dobio u tvornici. Stoga ne?emo pogriješiti ako kažemo da se zapravo radi o umjetnosti više nego o mehani?arskom poslu te je potrebno iskombinirati i napraviti niz razli?itih faktoru kako bi se dobio savršen rezultat koji ?e zadovoljiti i samog majstora i vlasnika vozila. Tako?er, pogrešno se misli kako se car detailing može raditi samo na starim vozilima. Ne, to nikako. On se prakticira i na novim vozilima kojima se iz razli?itih razloga želi poboljšati izgled.

Car detailing bismo mogli podijeliti u dvije kategorije – onaj koji se izvodi na vanjskom dijelu vozila te onaj koji se izvodi na unutrašnjem dijelu vozila. Za svako od podru?ja koriste se odre?ena sredstva koja pozna dobro ispraksirani detailer. Naime, jednako kao što ni svakoj ljudskoj koži ne odgovara ista krema, isto tako ni svakom vozilu ne odgovara isto sredstvo za dobar car detailing. Stvar je u tome da se ?isti svaki pa i najsi?ušniji dio vozila te se nakon ?iš?enja zašti?uje posebnim sredstvima. Dakle, i laiku je jasno kako se tu ne mogu koristiti obi?na sredstva za ?iš?enja ve? ona koja su znatno kvalitetnija i daju trajnije rezultate.

Svaki car detailing ima tri faze. Prvo je inspekcija, drugo je priprema te je završna faza korekcija. Prilikom inspekcije iskusan detailer ?e pregledati svaki dio vozila i vlasniku re?i kako stoje svari, koji se dijelovi mogu ispraviti i popraviti, a koje je najbolje promijeniti (naj?eš?e se tu radi o raznim kvakama, gumbi?ima i sli?nom). S obzirom na to mogu se i znati okvirni troškovi cijelog procesa. Posebna se pozornost pridaje lakiranim dijelovima te se oni moraju posebno pregledati jer detailing laka ovisi o tome koliki je njegov sloj te kakve ogrebotine ima. Automobil se tada detaljno ?isti od prašine, blata i svih vrsta zaprljanja te se lakirani dijelovi dekontaminiraju aktivnom pjenom i ostalim posebnim sredstvima.

Na kraju ?e se mnogi zapitati vrijedi li car detailing uloženog novca. Kada ga jednom isprobate vjerojatno ?ete se sami uvjeriti kako itekako vrijedi i svake uložene lipe. Naime, mnogi vlasnici limenih ljubimaca tek nakon što pro?u ovaj proces shvate da su se do sada zadovoljavali tek polu?istim automobilom. Nadalje, car detailingom se itekako pove?ava vrijednost automobila prilikom njegove prodaje. Stoga završavamo pitanjem – trebate li još razloga za jedan dobar car detailing svojeg vozila?

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com