Što je servo pumpa i kad je vrijeme za zamjenu?

0
3586

Ako ste kada vozili stare automobile, onda znate kako je zakretanje volana kod njih mnogo teže nego kod onih koji imaju servo sistem. U bazi ovog servo sistema je servo pumpa koja omogu?uje lakše upravljanje vozilom, odnosno zakretanje volana.

Servo pumpa je povezana sa zup?astim remenom automobila. Nju pokre?u obrtaji motora. Servo pumpa u sebi ima rezervoar s uljem, samu pumpu s krilcima, ulazne i izlazne cijevi za ulje te sigurnosni ventil. Servo je zapravo zatvoren sistem koji stvaranjem pritiska te cirkulacijom ulja potpomaže efikasniji rad pomicanja letve u vozilu koja ja zadužena za pomicanje volana.

Primjerice, kada mi pokre?emo volan u jednu stranu, rad motora preko zup?astog remena potpomaže rotiranje rotora koji se nalazi u servo pumpi, a to u kona?nici djeluje kao pove?avanje pritiska u sistemu. Zbog ovoga se pokre?e ulje te se pritisak još više pove?ava. Ovo djeluje na klip koji je u svojoj potpunosti povezan s horizontalnom letvom u vozilu, a u kona?nici rezultat je pomicanje volana lijevo ili desno.

Postoje tri vrste servo pumpi – hidrauli?ne, elektronske i elektri?ne.

Svaka servo pumpa tako je dizajnirana da mora davati dovoljan tlak na cijeli sistem kada automobil ima najmanji broj obrtaja. No, kada automobil radi maksimalnom snagom, stvara se mnogo ve?i tlak u sistemu pa, kako bi se izbjegli kvarovi, na svakoj servo pumpi postoji regulator tlaka.

Jedan od naj?eš?ih kvarova u servo pumpi je ošte?enje gumica zbog ?ega nastaje unutrašnje curenje u pumpi. U ovom slu?aju pumpa daje pove?ani pritisak samo na ve?em broju obrtaja. Veoma ?esto je i zujanje koje može uzrokovati ošte?enje ležajeva pumpe. Kod hidrauli?nih servo pumpi veoma ?esta su i ošte?enja crijeva, kao primjerice pukotine, pucanje, zadebljanja, cijevi koje su pretvrde ili premekane. Ako puknu cijevi na pumpi, ulje ?e iza?i iz sistema, a to ?emo osjetiti po tvrdom volanu kojeg ?emo jako teško zakretati. No, ovo nije jedini problem koji se može stvoriti ve? se sistem može ozbiljno oštetiti zbog curenja ulja.

Kada ?ujete zujanje u vozilu, provjerite radi li se o servo pumpi. Naime, zujanje može biti znak i nekih drugih kvarova na vozilu, ali kako biste saznali radi li se baš o servo pumpi, najbolje je okrenuti volan sasvim ulijevo ili sasvim udesno. Ako se zujanje u tom položaju znatno poja?a, siguran je znak da je servo pumpa u kvaru, odnosno pri kraju. Ipak, prije provjerite nivo ulja u samoj pumpi jer se ponekad zujanje zaustavi samo nadolijevanjem ulja.

Nova servo pumpa veoma je skupa. Ako je kupujete znajte da ?e vas do?i dosta novca. Stoga je svaki popravak itekako manja investicija, posebice ako se moraju izmijeniti samo gumice ili primjerice semerinzi, pikse ili ležajevi. Kada se izmijene ovi dijelovi, vra?amo servo pumpu na tvorni?ke mjere i itekako joj produljujemo život. Kao i kod svakog kvara, tako je i kod servo pumpe. Uo?ite li kvar na vrijeme, najbolje je odmah reagirati. Tada ?e popravak biti i najjeftiniji i najefikasniji. Svako daljnje odga?anje zna?i i ve?i kvar i više potrošenog novca.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com