Suradnjom s Erste Grupom Neostar ulazi u drugu fazu razvoja

0
545

Zagreb, 14. srpnja 2021. – Hrvatski startup Neostar, osniva? prve platforme u Europi koja pokriva kompletan ekosustav automobila – od prodaje preko održavanja, kupnje i zamjene guma pa sve do sigurne kupnje rabljenih vozila s jamstvom, u suradnji s Erste bankom i Erste leasingom ulazi u drugu fazu razvoja. Na tržištu su ponudili uslugu koja korisnicima omogu?uje kupnju rabljenih automobila online George kreditima Erste banke, odnosno financiranje nabavke vozila preko Erste leasinga. Osim klijenata Erste banke, kredit mogu realizirati i klijenti drugih banaka koje, u skladu s PSD2 regulativom, imaju tehni?ke preduvjete za pristup tre?ih strana ra?unima svojih klijenata. Cijeli proces online namjenskog obro?nog financiranja kupnje automobila može se realizirati za manje od 24 sata, uklju?uju?i i isporuku vozila do ku?nog praga.

Suradnjom Erste banke, Erste leasinga i Neostara stvoreno je rješenje koje spaja ponudu digitalnog kreditiranja i rabljenih automobila u jedinstvenu cjelinu. Koriste?i mobilnu ili web aplikaciju George, klijenti Erste banke, ali i klijenti drugih banaka, mogu zatražiti, a potom i realizirati, kredit do 75.000,00 kn bez odlaska u poslovnicu banke – a s tim iznosom mogu?e je birati izme?u više od 50% svih raspoloživih vozila na Neostar aplikaciji. Kamatna stopa za George gotovinski kredit je fiksna te trenuta?no iznosi 6,09%, a naknada za obradu kredita se ne napla?uje. Uz navedeno, korisnicima je ponu?ena i maksimalna fleksibilnost odabira u?eš?a u financiranju cijene vozila i iznosa kredita pa svaka osoba može odabrati otplatu koja najviše odgovara njenim potrebama.

Korisnicima kojima je potreban ve?i iznos za kupnju automobila, na raspolaganju je gotovinski kredit Erste banke do maksimalnog iznosa od 300.000 kuna za koji zahtjev mogu predati u bilo kojoj poslovnici banke ili online, a potom na tradicionalni na?in realizirati kredit. Tako?er, na isti na?in mogu?e je realizirati i financiranje kupnje Erste leasingom.

Kupovina rabljenih vozila George kreditom pojednostavljena je na svega tri koraka koji uklju?uju izra?un tražene rate, online rezervaciju vozila za 499 kn do realizacije kredita, te realizaciju kredita digitalno, na George platformi. Tako korisnici pomo?u kalkulatora na Neostar platformi mogu unaprijed saznati rate za pojedine automobile, uz rezervaciju osigurati da ?e ih auto ?ekati i nakon odobrenog financiranja te na kraju pokrenuti sam proces pla?anja vozila.

„Financijski sektor se kroz digitalizaciju sve više prilago?ava zahtjevima tržišta. Opcije online financiranja važne su jer današnji korisnici sve manje trpe tradicionalne modele pružanja usluga, ne žele trošiti vrijeme na promet ili ?ekati u redovima ukoliko se usluga može dobiti online. Neostar je od po?etka najavljivao da ?e platforma postati eko-sustav za rabljena vozila koji ?e ponuditi cjelovito digitalizirano iskustvo kupnje, prodaje i održavanja automobila i sada smo u drugoj fazi tog razvoja.  Rješenje koje smo lansirali na tržište uz pomo? George aplikacije je takvo da je automobil postao proizvod poput odje?e ili tech gadgeta koji kupiš online, kreditom ili leasingom putem mobilne aplikacije i dostavom do ku?nih vrata. To je razina usluge koju danas traže nove generacije i to je njihovo pravo. Industrije se moraju prilago?avati novim zahtjevima ne samo zbog pandemije ve? i zbog pritiska potroša?a koji žele eliminirati suvišne administrativne procese.“ – kaže Dimitrije Trbovi?, direktor start-upa Neostar.com.

Nakon što smo digitalnu platformu George krajem prošle godine predstavili na tržištu, kontinuirano je nadogra?ujemo novim funkcionalnostima. Tako smo, koriste?i sve prednosti koje nudi PSD2 regulativa, po prvi puta na hrvatskom tržištu, našu ponudu gotovinskih kredita proširili i na one koji nisu naši klijenti, a posebnu pažnju, kao i obi?no, posvetili smo korisni?kom iskustvu. Posebnu prednost predstavlja i ?injenica da je kredit mogu?e realizirati u manje od 24 sata. Od sije?nja, kada smo uveli ovu mogu?nost, od ukupno realiziranih George kredita, njih 85% je odobreno i ispla?eno u jednome danu. Vjerujemo da ?emo s ovom suradnjom s Neostarom kupcima rabljenih automobila znatno unaprijediti iskustvo i kupnje i podizanja kredita, a to je u kona?nici i naš cilj” rekao je Ivica Br?i?, zamjenik direktora Sektora gra?anstva u Erste banci.

NEOSTAR – NOSITELJ DISRUPTIVNIH PROMJENA NA TRŽIŠTU

Iskorak Neostara i Erste banke u skladu je s Neostarovim opredjeljenjem da ?e na tržištu automobila djelovati kao nositelj disruptivnih promjena i time postavljati ciljeve visoko svima u lancu kupoprodaje automobila, uklju?uju?i i sam Neostar.

„Cijeli model je nastavak disrupcije tržišta trgovine rabljenim vozilima, ali i nastavak pripreme za internacionalizaciju projekta Neostar.com. Nakon online trgovine i u online financiranja rabljenih vozila u pripremi je i tre?i modul platforme s kojim želimo zaokružiti digitalno iskustvo i korisnicima ponuditi jedinstveni eko-sustav koji predvi?a i zadovoljava sve potrebe pojedinca vezane uz automobil i održavanje i to na na?in da vlasnik o tim potrebama više ne mora razmišljati. I na Neostarov tim takav na?in rada name?e dodatnu pažnju , ali svjesni smo da je fokus na korisnike, uz brigu za vozila budu?nost cjelokupne autoindustrije.“ – zaklju?uje Trbovi?.

Pola godine od lansiranja, Neostar.com ovom suradnjom ulazi u drugu fazu razvoja, te svojim korisnicima donosi nove zna?ajke kakve još nisu vi?ene na doma?em tržištu rabljenih automobila.

Neki od statisti?kih podataka i rezultata koje je Neostar ostvario u prvih 6 mjeseci od lansiranja:

 • 7 milijuna pregleda na svojoj platformi
 • 10 000 tisu?a korisnika aktivno koristi aplikaciju za Android i iOS ure?aje
 • 8800 je registriranih korisnika
 • korisnici u prosjeku pregledaju 5 automobila po posjeti
 • prosje?no zadržavanje na stranici je 4 minute i 20 sekundi, na aplikaciji je prosje?ni angažman 7 minuta
 • 26% korisnika je staro izme?u 25 i 34 godine, 20% izme?u 35-44 godine, 18% od 45-55
 • Neostar ima ukupno 273 ugovornih partnera a 973 fizi?ke osobe oglašavaju
 • platforma uskoro broji 3000 dostupnih rabljenih vozila s jamstvom
 • kako bi osigurali pouzdanost svih automobila na platformi, Neostar je odbio ukupno 50 vozila nakon pregleda
 • prodano je više od 1000 automobila, a prosje?na cijena vozila bila je 80.829,20 kn
 • Neostar nudi više od 10 000 dostupnih modela i tipova ljetnih i zimskih guma
 • novost je i 40 lokacija sa servis centrima u 20 razli?itih gradova diljem Hrvatske koje možete birati na interaktivnoj mapi sa prikazanim cijenama za odabrane usluge, tako da cijenu servisa znate prije, bez iznena?enja poslije obavljenog servisa

U usporedbi sa sli?nim platformama poput engleskog Cinch-a i kalifornijskog Shift-a Neostar je ostvario odli?ne rezultate s obzirom na veli?inu hrvatskog tržišta i kratki rok (6 mjeseci), dosegnuvši mjese?no 207 tisu?a posjetitelja (svibanj 2021. godine) što je 5.2% ukupne populacije Hrvatske. Cinch je privukao 3.3% britanske populacije s 2.2 milijuna posjetitelja u svibnju 2021. godine, a Shift je u istom razdoblju privukao 1.2 milijuna posjetitelja što je 3% populacije savezne države Kalifornije.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com