Sveobuhvatna vježba u tunelu Burlica

0
312

Temeljem Pravilnika o zaštiti od požara Hrvatskih autocesta d.o.o. te Pravilnika o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele utvr?ena je obveza Vatrogasne postrojbe HAC d.o.o. organiziranja redovitih zajedni?kih vježbi za osoblje tunela i hitne službe, koje mogu biti djelomi?ne (interne, samo za osoblje tunela) i sveobuhvatne (pokazne, u koje su uklju?uju žurne službe i drugi ?imbenici izvan sustava tunela).

U tunelu Burlica, na dionici autoceste A7 Sv. Kuzam – Križiš?e je ju?er, 9. lipnja od 23:30 do 01:00 sat održana sveobuhvatna vježba. U vježbi su osim Centra za upravljanje prometom ?avle sudjelovale i nadležne žurne službe (Županijski centar 112 Rijeka, dežurna ekipa Hitne medicinske pomo?i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, dežurna ekipa prometne policije Policijske uprave primorsko – goranske), HAK, izvršavaju?i svoje redovite zada?e po dojavi incidentne situacije, kao i Hrvatske ceste, Tehni?ka ispostava Rijeka te Županijska uprava za ceste Rijeka.

Vježba je u južnoj cijevi tunela Burlica (smjer Most Krk) pretpostavila sudar osobnog vozila s teretnim vozilom, pri ?emu su dvije osobe ozlije?ene u osobnom automobilu, nakon ?ega dolazi do požara na podvozju osobnog vozila.

Ciljevi vježbe, temeljem pretpostavljene stvarno mogu?e incidentne situacije u tunelu, bili su provjeriti ispravnost sustava za otkrivanje i dojavu incidentnih situacija u tunelu (vatrodojava, video detekcija, IPR tipkala), kao i ostalih sustava sigurnosti ugra?enih u tunele (rasvjeta, ventilacija), što se provodi po Programu funkcionalnih proba sustava sigurnosti tunela Burlica. I naravno, provjeriti osposobljenost i spremnost svih službi nadležnih tehni?kih jedinica za održavanje, kao i nadležnih žurnih službi za postupanje kod dojava u kriznim situacijama.

Vježba je održana prema planu, dionica autoceste je bila zatvorena tijekom vježbe, a sve žurne službe su odradile o?ekivanu zada?u bez izvanrednih situacija. Vježba je dobrodošla i u kontekstu priprema za predstoje?u turisti?ku sezonu, gdje o?ekujemo ve?i priliv gostiju, a navedena prometnica ?e sigurno biti znatno optere?ena.

Izvor: Civilna zaštita

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com