Tlak zraka u gumama klju?an je za sigurnu vožnju

0
1434

Obavezno poštujte vrijednosti tlaka koje preporu?uje proizvo?a? jer su one prilago?ene vašem vozilu. Tako ?ete poboljšati performanse vaših pneumatika i vašu sigurnost.

Pneumatik prirodnim putem gubi tlak zraka, a isti je promjenjiv ovisno o temperaturi. Iz tog razloga se preporu?uje provjeravati tlak zraka u pneumaticima najmanje jednom mjese?no i prije odlaska na duže putovanje. Obavezno provjerite i rezervni kota?.

U protivnom može do?i do smanjenja performansi prianjanja na tlo i pove?anja zaustavnog puta i potrošnje goriva. Osim toga, brže ?e se oštetiti pneumatici i naplatci, a to zna?i da ?e im i vijek trajanja biti kra?i.

Preporu?ene vrijednosti tlaka ?esto su razli?ite za prednje i stražnje pneumatike. Ako niste sigurni na koju vrijednost tlaka trebate napuhati pneumatike, ili želite saznati kako možete provjeriti vrijednost tlaka u pneumaticima, sljede?i redovi teksta sigurno ?e vas zanimati. Možete ostvariti puno ve?e uštede od samo troškova zamjene pneumatika.

Kad ste posljednji put provjerili svoje pneumatike?
Sje?ate li se kad ste posljednji put provjerili tlak u pneumaticima ? Ne sje?ate se? Premalo napuhani pneumatici opasni su jer je držanje ceste manje i može biti ugrožena vaša sigurnost. Provjera vrijednosti tlaka u pneumaticima jednostavna je i besplatna radnja koja može pove?ati vašu sigurnost.

Vožnja s neispravnim vrijednostima tlaka u pneumaticima može utjecati na ponašanje vozila i ozbiljno ugroziti vašu sigurnost, pa ?ak i uzrokovati nezgode u kojima može biti ugrožen i vaš život. Ako su vaši pneumatici premalo ili previše napuhani da bi se mogli smatrati opasnima, bit ?e korisno za vas da pro?itate ovaj ?lanak.

Niste sigurni je li vrijednost tlaka ispravna za vaše vozilo? Gdje možete prona?i informacije o tome?
Ispravna vrijednost tlaka za doti?no vozilo obi?no se nalazi u knjižici uputstava vozila. Ta informacija tako?er može biti navedena u unutrašnjosti vozila (na vratima voza?a, na ku?ištu osigura?a ili s unutarnje strane na vratašcima spremnika goriva).

U ve?ini slu?ajeva, navedene su dvije razli?ite vrijednosti tlaka:
za “normalne” uvjete vožnje
za optere?eno vozilo (s osobama ili nekim dodatnim teškim teretom)

Kako biste provjerili vrijednost tlaka u pneumaticima, potrebni su vam manometar ili standardna oprema za napuhavanje koja je raspoloživa u ve?ini servisnih radionica koje prodaju pneumatike ili na benzinskim postajama.

Ovdje pogledajte kako vrijednost tlaka u pneumaticima može utjecati na sigurnost:

DUGI VIJEK TRAJANJA
Vožnja s premalo napuhanim pneumaticima smanjuje razinu izdržljivosti pneumatika, dovodi do njihovih ošte?enja pa ?ak i do potpunog pražnjenja pneumatika.
Pneumatici premalo napuhani za više od 0,5 bara = OPASNO

DRŽANJE CESTE
S premalo napuhanim pneumaticima smanjena je preciznost u zavojima.
Premala napuhanost = slabije držanje ceste

AKVAPLANING
Ako je pneumatik premalo napuhan, 30% manje od preporu?ene vrijednosti, postoji opasnost od ve?eg akvaplaninga.
Premala napuhanost = opasnost od ve?eg akvaplaninga

KO?ENJE
Premalo napuhani pneumatici pove?avaju zaustavni put vozila
Premala napuhanost = ve?i zaustavni put

POTROŠNJA GORIVA
Premala napuhanost pove?ava otpor gaze?eg sloja, a time i potrošnju goriva.
Premala napuhanost = ve?a potrošnja goriva

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com