TŽV Gredelj izlazi iz ste?aja

0
552

Tvornica željezni?kih vozila (TŽV) Gredelj izlazi iz ste?aja jer je strateški partner – slova?ka tvrtka Tatravagonka, obavio uplatu ?ime je po?eo te?i rok u kojem Gredelj treba isplatiti svakog pojedinog vjerovnika, objavili su u utorak iz Gredelja.

Iz Gredelja podsje?aju kako su na ro?ištu održanom 15. srpnja ove godine vjerovnici prihvatili ste?ajni plan i to vjerovnici prvoga višeg isplatnog reda sa 100 posto glasova, a vjerovnici drugog višeg isplatnog reda sa 98,75 posto glasova.

Time su vjerovnici iskazali svoje zadovoljstvo izra?enim ste?ajnim planom i predvi?enim na?inima namirenja.

“Za sve vjerovnike 1. višeg isplatnog reda predvi?en je ustup ukupno utvr?enih tražbina u korist strateškog partnera, uz pla?anje naknade za ustup od strane strateškog partnera u visini od 49 posto njihovog iznosa, koje pla?anje ?e se provesti jednokratno u novcu u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta na ra?un ste?ajnog dužnika, a ste?ajni dužnik ?e najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljene uplate isplatiti pripadaju?i nov?ani iznos na ra?un svakog pojedinog ste?ajnog vjerovnika”, navodi se.

Vjerovnicima 2. višeg isplatnog reda predvi?en je ustup ukupno utvr?enih tražbina u korist strateškog partnera, uz pla?anje naknade za ustup od strane strateškog partnera u visini od 20,36 posto njihovog iznosa, koje pla?anje ?e se provesti jednokratno u novcu u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta na ra?un ste?ajnog dužnika, a ste?ajni dužnik ?e najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljene uplate isplatiti pripadaju?i nov?ani iznos na ra?un svakog pojedinog ste?ajnog vjerovnika.

Iz Gredelja navode kako uvjeti koji trebaju biti ispunjeni da bi strateški partner obavio uplatu su pravomo?nost rješenja Trgova?kog suda o potvrdi ste?ajnog plana kojeg su vjerovnici prihvatili, te izjava ste?ajnog upravitelja da su podmirene sve obveze ste?ajne mase te da nema nikakvih drugih nepodmirenih obveza izvan redovnog poslovanja osim onih predvi?enih planom.

“Kako su svi prethodno spomenuti uvjeti ispunjeni Strateški partner je obavio isplatu, te je po?eo te?i rok u kojem ste?ajni dužnik treba obaviti isplate na ra?un svakog pojedinog vjerovnika”, istaknuli su iz TŽV Gredelj.

Ste?aj nad Gredeljem je otvoren 1. listopada 2012. te su ukupno prijavljene tražbine 1. višeg isplatnog reda u iznosu od 281,3 milijuna kuna i 2. višeg isplatnog reda u iznosu od 619,4 milijuna kuna, odnosno sveukupno 900,7 milijuna kuna.

Tražbine su prijavila 2.004 vjerovnika, te se po visini prijavljenih tražbina i broju vjerovnika “ovaj ste?aj smatra jednim od najve?ih ste?aja koji su provo?eni u Republici Hrvatskoj”, isti?u iz TŽV Gredelj.

Podsje?aju i da je Tatravagonka u ponudi za ulaganje u TŽV Gredelj u ste?aju (rujan 2020.) navela iznos ulaganja od 45 milijuna eura te kako se sukladno odluci skupštine vjerovnika od 12. prosinca 2012. te ponudi slova?ke tvrtke pristupilo izradi nacrta ste?ajnog plana prema odredbama Ste?ajnog zakona, a sve radi održivosti nastavka poslovanja kroz spomenuti ste?ajni plan.

Iz Gredelja isti?u i kako je za cijelo vrijeme odvijanja ste?aja zadržana proizvodnja ?ime su sa?uvana radna mjesta. Tvrtka trenutno zapošljava 400 radnika, te podmiruje sve obveze na vrijeme.

“Osobito je važno da i radnici imaju povjerenje da je mogu? nastavak proizvodnje i da je mogu? izlazak iz ste?aja uz zadržavanje proizvodnje i radnih mjesta”, navodi se u priop?enju, u kojemu se prenosi i izjava ste?ajnog upravitelja Tomislava ?uri?ina koji je istaknuo kako se pokazalo da je mogu?e dugogodišnje poslovanje u tijeku ste?ajnog postupka kao i izlazak iz ste?aja putem ste?ajnog plana i daljnjeg nastavka poslovanja, uz o?uvanje radnih mjesta”.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com