Umjetna inteligencija za konstrukciju automobila

0
578

Osim programiranja “odluka” ovisnih o zate?enim uvjetima na cesti za autonomne automobile, napredna umjetna inteligencija po?ela se koristiti i za optimizaciju strukture automobila.

Na AutoPressu smo ve? pisali o najavljenom tzv. ultraautomobilu od 3000 KS, Chaosu ( https://www.autopress.hr/chaos-je-hipersportas-iz-grcke-s-nevjerojatnih-3000-konjskih-snaga/ ). Dobiti toliku (najavljenu) snagu iz motora koji ne zahtjeva generalni servis nakon 5-7 sekundi ili 402 m punog gasa (kao top fuel dragsteri koji razvijaju takve remorkerske vrijednosti snage) zna?i promišljanje i optimizaciju svake komponente motora, a pogotovo onih pokretnih. Smanjiti tolerancije, trenje, inerciju; smanjiti toplinsko-mehani?ke gubitke, paziti na zone vršnih optere?enja, dinamiku ulja za hla?enje i podmazivanje, karakteristike korištenih materijala pri širokom spektru temperaturnih uvjeta itd., sve se mora uzeti u obzir.

Zamislimo avionski trup, tj. njegovu unutrašnjost. Kako bi se o?vrsnula struktura, metalni “kostur” zrakoplova sadrži pregrade, tj. oja?anja po vertikalnoj osi, a okomita na smjer pružanja trupa. Inženjeri traže kombinaciju što lakše i ?vrš?e legure i oblika te pregrade.

Zašto koristiti “zid” ili plo?u kada se s manje materijala (tj. manje težine) može posti?i isti cilj? Je li optimalna plo?a s izbušenim rupama, ili pak rešetka? Simetri?na ili asimetri?na, a poja?anjima po vektorima o?ekivanog djelovanja sila optere?enja?

U posljednje se vrijeme koriste evolucijski algoritmi za rješavanje takvih pitanja, a iz drugih industrija (npr. svemirska, gra?evinska, aeronauti?ka) koristi se i u automobilskoj, a zanimljivi je primjer gr?ki Chaos.

Ra?unalno se simuliraju sile koje bi djelovale na trup te se kombinacijom testiranja i nasumi?nih izmjena isprobavaju tisu?e i tisu?e iteracija/verzija rešetke pregrade, tj. potpore. Umjesto ru?nog, programiran je algoritam automatskog isprobavanja varijacija rešetke/pregrade – gdje se materijal može oduzeti, a gdje se rešetka mora poja?ati, gdje smjestiti i koliki je optimalni radijus lukova koje tvore elementi rešetke itd.

U slu?aju Chaosa, tako su npr. konstruirane klipnja?e te brojni drugi elementi, uz obilno korištenje titana, uglji?nih vlakana te kerami?kih kompozita i plasti?nih polimera. Chaos bi trebao pogoniti 4.0 twin turbo V10 s 20 injektora, 4 ventila po cilindru, titanijskim bregastim vratilima, titan-inkonel ventilima te kompozitnim turbinama, a ja?a verzija s klipovima 3D printanima od kerami?kog kompozita (korištenim za oplatu Space Shuttle orbitera) i klipnja?ama od uglji?nih vlakana vrtjeti ?e se do 12.000 okretaja u minuti.

Spiros Panopoulos i firma koja taj automobil razvija imaju iskustva s ekstremnim friziranjem i razvojem mehani?kih i elektroni?kih komponenti za utrke, ali ovo je ekstremni cestovni automobil.

Chaos je trebao biti najavljen na Ženevskom salonu 2021., ali promjene datuma premijere su svakako mogu?e s obzirom na svjetsku situaciju. Druge najavljene zanimljivosti su o?ekivana masa automobila ispod 1.150 kg te aerodinami?ka spremnost na brzine iznad 500 km/h, uz prate?e akceleracijske g-sile. Osim za rekordne izlazne snage, napredna optimizacija može se primijeniti i na svakodnevne automobile, pogotovo na podru?ju apsorbiraju?ih zona u slu?aju sudara.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com