Upoznajte Renault EZ-PRO: robo-vozilo za posljednju fazu dostave

0
131

Na Salonu automobila u Hannoveru Grupa Renault je 19. rujna predstavila Renault EZ-PRO, autonomni, elektri?ni, povezani i dijeljeni koncept robo-kontejnera, vizije budu?nosti prilagodljivih rješenja za posljednju fazu dostave za sve vrste profesionalaca. Usluge posljednje faze dostave najve?a su potencijalna prepreka profesionalnim dostavlja?ima u razdoblju kada e-trgovina bilježi strelovit rast, kupci žele isporuku odmah, prodava?i trebaju smanjiti troškove dostave, a gradovi nastavljaju tražiti nove na?ine za nošenje sa sve guš?im prometom i gužvama. Renault, proizvo?a? lakih gospodarskih vozila (LGV-a) ve? 120 godina te vode?i proizvo?a? LGV-a u Europi, u najboljem je položaju da ubrza promjene u uslugama dostave i na?inu na koji prevozimo robu. EZ-PRO je koncept koji se sastoji od autonomnog vode?eg kontejnera i robotiziranih kontejnera bez voza?a. Renault vjeruje da upravljanje posljednjom fazom dostave ne?e biti potpuno autonomno jer ?e ljudi u doglednoj budu?nosti i dalje predstavljati jezgru usluga prijevoza.

U vode?em kontejneru vozila EZ-PRO smješten je upravitelj koji nadzire dostavu robe i usluga te svoju flotu. Oslobo?en napora vožnje, upravitelj se može usredoto?iti na zadatke dodane vrijednosti, primjerice nadzor nad planiranjem rasporeda i robo-kontejnerima bez voza?a, osiguravanje u?inkovite i prilago?ene usluge kao što su osobna, premium dostava namirnica ili dostava lomljivih predmeta.

U skladu s Renaultovim obe?anjem „Easy Life”, EZ-PRO upravitelju nudi sigurno i ergonomi?no rješenje, što dokazuju ulazak sprijeda, upravljanje joystickom i upravljanje ?etirima kota?ima za lakše manevriranje.

Robo-kontejneri bez voza?a mogu se ili me?usobno slijediti u konvoju ili se kretati neovisno jedan o drugome. U skladu s obe?anjem marke Renault Pro+, posebno prilago?avanje velika je prednost toga koncepta. EZ-PRO odlikuje se prilagodljivim modulima koji ispunjavaju najrazli?itije potrebe kupaca, bilo da je rije? o logisti?arima specijaliziranima za dostavu i posljednju fazu dostave ili prodava?ima, obrtnicima i poduzetnicima.

EZ-PRO je dijeljeno rješenje. Konvoj kontejnera koji kre?u iz istog središta i kojima upravlja isti logisti?ki operater može nositi razli?ite vrste robe. Svaka ?ahura ima svojeg vlasnika, temu, klijente i mjesto dostave. Me?utim, njima se upravlja iz iste elektri?ne, autonomne platforme. Osim toga, svaki kontejner može izvršiti niz isporuka za jednu internetsku trgovinu, a zatim niz isporuka za drugu trgovinu. Takvim dijeljenjem kontejnera pove?ava se produktivnost i smanjuju troškovi.

EZ-PRO – jednostavno iskustvo za krajnje korisnike (primatelje)
EZ-PRO predstavlja optimalno rješenje za dostavu, kako za dostavne službe, tako i za kupce. Primatelji ?e mo?i odabrati željeno vrijeme i mjesto dostave. Krajnji korisnik ?e mo?i birati želi li da mu paket preda upravitelj ili ga želi preuzeti iz samoposlužnog ormari?a robo-kontejnera bez voza?a. Tim ormari?ima dostupnima 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu primatelj može pristupiti putem aplikacije na mobilnom telefonu.
Kupci ?e mo?i pratiti svoj paket u stvarnom vremenu putem notifikacija na mobilnom telefonu.

Op?enito pozitivan utjecaj na život u gradovima
EZ-PRO je dizajniran tako da smanji vizualni utjecaj i poboljša integraciju kontejnera s vizurama gradova. Zahvaljuju?i satenskom laku karoserije, pokrovima kota?a te sjajnim površinama koje se otvaraju i op?enito reflektiraju?oj karoseriji kontejnera u gradu izgledaju nenametljivo.
Posljednja faza dostave ?ini ?ak 30 % prometa u gradovima – to je optere?enje koje EZ-PRO može smanjiti zahvaljuju?i mogu?nostima dijeljene dostave i autonomne vožnje te fleksibilnosti. Time ?e pridonijeti smanjenju broja vozila na cesti u vrijeme najve?ih gužvi te umanjiti u?estalost zastoja uslijed loših voza?kih navika ili zbog loše parkiranih dostavnih vozila. Proto?nost prometa tako?er ?e se pove?ati zahvaljuju?i povezivanju robo-vozila s gradskom infrastrukturom, kao što su semafori i centar za nadzor prometa.
EZ-PRO je dio serije Renaultovih konceptnih vozila fokusiranih na usluge gradske mobilnosti. EZ-PRO nastavak je na koncept EZ-GO elektri?no, povezano, potpuno autonomno i dijeljeno robo-vozilo za prijevoz ljudi. Zajedni?ki im je cilj ponuditi održivu mobilnost za sve. Stoga je EZ-PRO 100 % elektri?no vozilo, ?ime pomaže stvoriti ?iš?i i tiši transportni sustav.