Predstavljen novi Mercedes-AMG A 35 4MATIC

0
259
Mercedes-AMG A 35
Mercedes-AMG A 35

S novim A 35 4MATIC modelom (kombinirana potrošnja goriva od 7,4 do 7,3 l / 100 km, kombinirane emisije CO 2 169-167 g / km) Mercedes-AMG predstavlja potpuno novi ulazni model u svijet visokih performansi. Temelji se na novoj Mercedesovoj platformi s prednjim pogonom, a pokre?e ju novi 2.0-litreni ?etverocilindarski turbo motor snage 225 kW (306 KS ). Školjka, ovjes, pogon na sve kota?e, prijenos, programi za vožnju, fino podešavanje – svaki detalj dizajniran je za maksimalnu dinamiku vožnje bez ugrožavanja svakodnevne udobnosti. Performanse na razini supersportskih automobila (ubrzanje od 0-100 km/h za 4,7 sekundi) i specifi?ni dizajn tako?er ja?aju identitet ?lana sportske obitelji. Pravi AMG za Hot Hatch tržište!

“Uvo?enjem A 45 2012-te godine, predstavili smo mjerilo u kompaktnom segmentu. Potražnja za našim kompaktnim modelima posljednjih godina razvijala se vrlo dinami?no. Ovaj uspjeh poti?e nas da dodatno proširimo naš portfelj s novim A 35, koji ispunjavamo temeljno obe?anje našeg branda u svakom detalju i nudimo uzbudljivu lateralnu dinamiku na razini današnjeg A 45”, kaže Tobias Moers, predsjednik Uprave Mercedes-AMG GmbH.
Novi A 35 4MATIC proširuje portfelj modela AMG kao atraktivan ulazni model u svakom pogledu. Budu?i da je razvoj modela A 35 4MATIC od samog po?etka bio integriran u razvojni proces nove Mercedes-Benz A-klase, razvijen je u isto vrijeme kao i budu?i A 45 4MATIC, što je omogu?ilo ubrizgavanje AMG DNA u svaki relevantni detalj. A voza? ?e zasigurno doživjeti rezultat u obliku autenti?ne vožnje.

Oja?ana karoserija i pove?ana torzijska krutost
Specifi?ne mjere za oja?anje prednjeg dijela karoserije ?ine osnovu za preciznu sposobnost skretanja i stabilnost dijelova podvozja, ?ak i kada vozite velikom brzinom. Takozvana “posmi?na plo?a”, aluminijska plo?a pri?vrš?ena na okviru ispod motora pove?ava torzijsku krutost prednjeg dijela. Dvije dodatne dijagonalne spojnice na prednjoj strani podvozja tako?er smanjuju torziju i pove?avaju krutost.

Novi ?etverocilindarski turbo motor snage 225 kW (306 KS )
2,0-litreni turbo motor novi je razvoj i temelji se na ?etverocilindri?nom M260 motoru u novoj A-klasi. Novi motor spontano odgovara na naredbe papu?ice gasa, ima visoki zakretni moment (maksimalno 400 Nm od 3000 okretaja u minuti), vrhunski odziv i emocionalni zvuka. Blok je izra?en od laganog aluminijskog lijeva visoke ?vrsto?e koji smanjuje težinu vozila gdje je to za dinamiku vožnje najvažnije.

Sofisticirano prednabijanje s twin-scroll turbopunja?em
Za prednabijanje se koristi twin scroll turbopunja?. Kombinira optimalni odziv pri malim brzinama motora s jakim pove?anjem snage pri ve?im brzinama. Ku?ište twin scroll turbopunja?a podijeljeno je u dvije paralelne cijevi. Zajedno s dva odvojena ispušna kanala u ispušnoj grani omogu?uje odvojenu dopremu ispušnih plinova na lopatice turbine.
Cilindri su podijeljeni u dvije grupe, a svaka je usmjerena na svoj kanal prema twin scroll turbini. Grupe cilindra su definirane na osnovi sekvenci paljenja.
Sve ovo rezultira dodatnom prednoš?u tehnologije twin-scroll, tj. minimiziranju me?usobno negativnih u?inaka pojedinih cilindara na plinski ciklus. Smanjen je povratni tlak ispušnih plinova i poboljšana je izmjena plinova i time u?inkovitost motora.

Brojne mjere optimizacije motora pove?avaju u?inkovitost
Visoki tehnološki standard novog ?etverocilindri?nog motora naglašavaju brojne mjere za pove?anje u?inkovitosti. To uklju?uje CAMTRONIC kontrolu otvaranja ventila, inteligentno upravljanje toplinom motora i ulja, visoko precizne piezo brizgaljke i višestruku iskru na svje?icama. U proizvodnji, patentirano CONICSHAPE® vla?no gla?anje cilindra smanjuje unutarnje trenje i pove?ava u?inkovitost.

Brzi zup?anici: AMG SPEEDSHIFT DCT 7G mjenja? s dvije spojke
AMG SPEEDSHIFT DCT 7G mjenja? s dvostrukom spojkom tako?er doprinosi agilnom i dinami?nom karakteru novog A 35 4MATIC. Omjeri prijenosa su konfigurirani tako da voza? doživljava vrlo spontano ubrzanje u svim rasponima brzina, u kombinaciji s brzim promjenama i optimalnim odnosima.
Standardna RACE-START funkcija omogu?uje maksimalno ubrzanje iz mirovanja i vrlo je emocionalno iskustvo. Funkcije mjenja?a AMG SPEEDSHIFT DCT 7G zaokružene su s manualnim na?inom rada koji se aktivira leptirima za odabir stupnjeva prijenosa na upravlja?u u bilo kojem na?inu vožnje ili pak pritiskom na tipku „M“.

AMG Performance 4MATIC promjenjivi pogon na svim kota?ima
Dinamizam, agilnost i performanse – ova tri obilježja karakteriziraju standardni pogon na sve kota?e novog AMG A 35 4MATIC. Varijabilni AMG Performance 4MATIC kombinira najbolju mogu?u vu?u s puno zabave u vožnji. Raspored okretnog momenta je beskona?no varijabilan kako bi odgovorio zahtjevima dinami?ke vožnje. Spektar se kre?e od pogona na prednjim kota?ima do raspodjele od 50:50 izme?u prednje i stražnje osovine.
Kva?ilo s više diskova integrirano u diferencijalu stražnje osovine odgovorno je za promjenjivu raspodjelu zakretnog momenta izme?u prednje i stražnje osovine. Kontrolirano je elektro-mehani?ki. Utjecajni ?imbenici za raspodjelu zakretnog momenta nisu samo brzina vožnje, bo?no i uzdužno ubrzanje te kut upravljanja, nego i razlika u brzini vrtnje izme?u pojedinih kota?a, odabranog stupnja prijenosa i položaja papu?ice gasa.
Glavna prednost elektro-mehani?ke kontrole nad elektro-hidrauli?kim sustavom je oštrija dinamika vožnje – prvenstveno zbog znatno bržeg odziva i upravljanje diskovima neovisno o brzini vrtnje u cijelom rasponu podešavanja.
Sve dok je ESP ® aktiviran, 4MATIC sustav ostaje u “Comfort” na?inu rada. ?im voza? pritisne tipku “ESP ® SPORT Handling” ili “ESP ® OFF”, 4MATIC sustav se prebacuje na “Sport” na?in – za još agilnije rukovanje i još više granice stabilnosti.

Pet programa vožnje: široki raspon osobina vozila
Pet programa vožnje AMG DYNAMIC SELECT “Sklisko”, “Komfor”, “Sport”, “Sport +” i “Individualni” omogu?uju širok spektar karakteristika vozila od udobnih do dinami?kih. Oni mijenjaju sve relevantne parametre, poput odziva motora i mjenja?a.
Novi program “Sklisko” optimiziran je za skliske uvjete na cesti, sa smanjenom snagom i ravnom krivuljom zakretnog momenta. Glatke, ranije izmjene prijenosnih odnosa i sustav ECO start / stop podržavaju doživljaj koji je usmjeren na stabilnost.
Program “Komfor” brine se za udobnu i ekonomi?nu vožnju, primjerice zahvaljuju?i vrlo ranim izmjenama prijenosnog odnosa. Ovjes i upravljanje su postavljeni s naglaskom na udobnost, sustav ECO start/stop je aktivan.
“Sport” i “Sport +” fokusiraju se na agilnost i užitak u vožnji sa sportskim podešenim motorom i mjenja?em. Zvuk turbo motora postaje sve prepoznatljiviji. ECO start/stop sustav nije aktivan. “Sport +” je osobito emocionalan s me?ugasom i dvostrukim aktiviranjem spojke pri ulasku u zavoj i djelomi?nim isklju?ivanjem cilindara putem kratkog i precizno definiranog kašnjenja paljenja i ubrizgavanja pri punom optere?enju.
“Individualni” program vožnje omogu?uje odabir i pohranu pojedina?nih parametara prema osobnim preferencijama. Osim toga, funkcija jedrenja dostupna je u postavkama pogona “Smanjeno” i “Umjereno”.

AMG DYNAMICS: Okretnost i velika stabilnost
Nova zna?ajka u AMG DYNAMIC SELECT programima vožnje – novi A 35 4MATIC dolazi s AMG DYNAMICS programom. Ovaj integrirani dinami?ki sustav kontrole proširuje stabiliziraju?e funkcije ESP ® s intervencijama u smjeru agilnosti prema željama voza?a. Tijekom dinami?ke vožnje kroz zavoj, neo?ekivana intervencija ko?enja na stražnjem unutarnjem kota?u stvara odre?eni moment zakretanja oko okomite osi. U?inak: A 35 4MATIC upravlja spontano i vrlo precizno.
Razli?ite postavke sustava AMG DYNAMICS nazivaju se “Basic” i “Advanced”. Odabir pogonskog programa koji je ozna?en na multimedijskom zaslonu prikazuje novi AMG DYNAMICS simbol s odgovaraju?im dodatnim terminom.
• “Basic” se dodjeljuje programima “Sklisko” i “Komfor”. Ovdje A 35 4MATIC pokazuje izuzetno stabilne karakteristike rukovanja s visokim prigušivanjem kutnog zakreta karoserije.
• “Advanced” se aktivira u programima “Sport” i “Sport +”. A 35 4MATIC ostaje neutralno uravnotežen. Smanjeno prigušivanje kutnog zakretanja, niži zahtjevi za kutom upravlja?a i pove?ana agilnost podupiru dinami?ke manevre poput vožnje na me?ugradskim cestama.
U “Individual” programu voza? može samostalno podesiti razine AMG DYNAMICS sustava.

AMG RIDE CONTROL ovjes s posebnim komponentama
Konfiguracija AMG RIDE CONTROL ovjesa temelji se na dimenzionalnom konceptu nove Mercedes-Benz A-klase s dobrom pravocrtnom stabilnoš?u i vrlo dinami?nim ponašanjem u zavoju. Uzdužna i popre?na dinamika savršeno su koordinirane.
Na prednjoj osovini postavljen je McPherson ovjes. Opremljen je vilicom ispod središta kota?a, jednom opružnom nogom i jednom sponom. Posebna geometrija osovine smanjuje utjecaj pogona na upravlja? – za visoku udobnost i lagano rukovanje. Nova aluminijska vilica smanjuje neovješenu masu što omogu?uje osjetljiviji odziv opruga. Prednji rukavac, specifi?an za AMG, opremljen je ?eljustima s radijalnim vijcima – tehnologija koja potje?e iz auto sporta.
Multilink stražnja osovina ?vrsto je spojena s karoserijom putem pomo?nog okvira. Na svakom stražnjem kota?u koriste se tri popre?na ramena i jedno uzdužno, nosa? kota?a i ležajevi potje?u iz dokazane A 45 4MATIC. Sve ovo osigurava maksimalnu stabilnost vožnje i agilnost.

Adaptivni sustav prigušenja s tri na?ina rada
Dodatni sustav prilagodljivog prigušivanja omogu?ava voza?u da odabere izme?u tri razli?ita na?ina upravljanja ovjesom. Spektar se kre?e od udobnog do sportskog. Sustav radi potpuno automatski prilago?avaju?i razinu prigušenja za svaki kota? u skladu s uvjetima vožnje i uvjetima na cesti. To se doga?a unutar milisekundi i beskrajno je promjenjivo, s velikim rasponom prigušenja. Rezultat je da se udobnost vožnje i agilnost poja?avaju u jednakoj mjeri.

Robusni sustav ko?enja visokih performansi
Sustav ko?enja visokih performansi osigurava visoku otpornost na fading i skra?eni put ko?enja. Dimenzije odgovaraju A 45 4MATIC modelu. Prednja osovina opremljena je novim 4-klipnim Monoblock fiksnim ?eljustima i diskovima promjera 350 milimetara, stražnja osovina s kliznim ?eljustima s jednim klipom i diskovima promjera 330 milimetara. Diskovi su hla?eni i perforirani kako bi se bolje odvodila toplina i sprije?io fading, ?ak i pri ekstremnoj uporabi. Srebrno obojene ko?ione ?eljusti imaju crni AMG logotip.

Upravljanje s posebnom letvom i promjenjivim omjerom
Osjetljiv na brzinu, elektro-mehani?ki sportski servo upravlja? podržava sportski stil vožnje svojim izravnim odzivom. Opremljen je posebnom letvom s promjenjivim prijenosnim omjerom i dvije karakteristi?ne krivulje: ovisno o odabranom pogonskom programu, osigurava napetu i sportsku ili ugodnu povratna informaciju s podloge. Kruta pri?vrsna mjesta u integralnom nosa?u još ?vrš?e spajaju upravlja? s karoserijom i tako pove?avaju preciznost upravljanja.
AMG ispušni sustav s ventilom za zvu?nu modulaciju
Ispušni sustav serijski je opremljen automatski kontroliranim ventilom. Ovisno o odabranom pogonskom programu, zvuk je moduliran od uravnoteženog do snažnog.

Dizajn: nepogrešivi utjecaj s utrka
Snažan vanjski dizajn dodaje karakteristi?ne AMG elemente u dizajnerski idiom A-klase. Rešetka hladnjaka s dvostrukim lamelama, prednji odbojnik AMG Line s perajama na uvodnicima za zrak, prednji splitter i srebrne kromirane oplate na lamelama u vanjskim uvodnicima zraka su vidljive zna?ajke. U bo?nom pogledu, pogled zakupljaju aerodinami?ki optimizirani 18-in?ni naplatci iz lakog metala s dvostrukim krakovima i AMG Line pragovi. Straga dominira odbojnik s novim difuzorom, krovni spojler, i dvostruke okrugle ispušne cijevi.

Sportski interijer s MBUX multimedijskim sustavom
Unutrašnjost A 35 4MATIC slijedi Mercedes-AMG izvedbu s materijalom sjedala u ARTICO umjetnoj koži s DINAMICA crnom mikrofibrom, crvenim kontrastnim šavovima i crvenim pojasevima ili ARTICO umjetnoj koži u crnoj/digitalno sivoj. Crveni šav na DINAMICA mikrofibri i ventilacijske mlaznice s crvenim prstenom daju dodatni naglasak.
Kombinacija sportskog dizajna i sofisticiranih detalja tako?er je predstavljena u MBUX multimedijskom sustavu sa svojim inovativnim konceptom rada i prikaza. U novom A 35 4MATIC MBUX zamjenjuje prethodne COMAND sustave i stvara još bližu vezu izme?u vozila, voza?a i putnika. Emocionalno privla?ni prikazi naglašavaju jasnu upravlja?ku strukturu i imaju sjajnu 3D grafiku s maksimalnom rezolucijom. Vizualno, dva zaslona pod jednim zajedni?kim staklenim pokrovom stapaju se u widescreen kokpit i kao središnji element naglašavaju horizontalnu orijentaciju dizajna interijera.

Potpuno digitalni instrumenti s tri AMG prikaza
Voza? može odabrati izme?u tri AMG prikaza na instrumentima. Supersport prikaz je osobito upe?atljiv s centralnim, okrugli broja?em okretaja i dodatnim informacijama prikazanim u obliku trake lijevo i desno od broja?a okretaja: s trodimenzionalnom perspektivom sežu daleko u pozadinu umjetnog horizonta. Putem AMG izbornika, voza? može pozvati razli?ite posebne zaslone kao što su Warm-up, Set-up, G-Force i podaci o motoru.
Multimedijski zaslon osjetljiv na dodir i nova središnja konzola
Zaslon osjetljiv na dodir tako?er naglašava dinami?ki karakter s pojedinim AMG prikazima kao što su vizualizacija programa vožnje, AMG TRACK PACE i telemetrijski podaci. AMG-specifi?na klavir lak središnja konzola sa standardnim touchpadom opremljena je tipkama za upravljanje ESP-om, mjenja?em i adaptivnim ovjesom. U kombinaciji s opcionalnim kožnim paketom i srebrni kromirani obrub.
I nema potrebe ponavljati, A 35 4MATIC tako?er dolazi s glasovnim kontrolama koje se aktiviraju rije?ima “Hey Mercedes”. Zahvaljuju?i umjetnoj inteligenciji, MBUX prepoznaje i razumije gotovo sve re?enice iz podru?ja infotainmenta i rada vozila, ?ak i ako su izgovorene na neizravan na?in.

Nova generacija AMG kola upravlja?a s dodirnim tipkama
Nova generacija AMG kola upravlja?a i dalje pruža savršenu vezu izme?u voza?a i vozila. Obru? kola upravlja?a s ravnim donjim dijelom, perforirana koža u podru?ju zahvata i crveni kontrastni šav privla?an je i ugodan na dodir. Galvanizirane ru?ice za promjenu stupnja prijenosa omogu?uju naglašeno sportski stil vožnje s ru?nim mijenjanjem stupnjeva prijenosa.
Ugra?ene tipke za upravljanje dodirom nove su zna?ajke. Mogu se koristiti za intuitivni odabir prikaza instrumenata i multimedijskog sustava putem vodoravnog i okomitog klizanja. Aktivna podrška DISTRONIC i tempomat mogu se podesiti na kontrolnim tipkama s lijeve strane. Upravlja?ke tipke s desne strane koriste se za aktivaciju glasovne kontrole i telefona te za reguliranje glasno?e zvuka, odabira glazbe i drugih funkcija multimedijskog sustava.
Kao opcija, kolo upravlja?a može biti opremljeno dodatnim inovativnim zna?ajkama. Primjerice okrugli kontroler s integriranim zaslonom ispod desne pre?ke upravlja?a uz dvije okomito postavljene tipke s zaslonom u boji ispod lijeve pre?ke upravlja?a. AMG programi mogu se aktivirati izravno putem kontrolera. Odabrani program prikazan je na LCD zaslonu u boji koji je izravno integriran u kontroler.
S dvije zaslonske tipke i dodatnim prekida?ima, ostale AMG funkcije mogu se kontrolirati na lako dostupnom mjestu, izravno na upravlja?u. To zna?i da se voza? može potpuno usredoto?iti na dinami?nu vožnju bez da mora skinuti ruke s upravlja?a. Svaka potrebna funkcija može se prikazati na drugom LCD zaslonu, a voza? tipkom postavlja odgovaraju?u funkciju. Na ovaj na?in se mogu definirati dvije željene AMG funkcije, a postavke se mijenjaju samo jednim dodirom prsta.

Data logger za uporabu na stazi: AMG TRACK PACE
AMG TRACK PACE je tako?er dostupan kao opcija za novi A 35 4MATIC. Virtualni inženjer utrke dio je MBUX multimedijskog sustava i trajno bilježi više od 80 podataka specifi?nih za vozilo (npr. brzinu, ubrzanje) tijekom vožnje na stazi. Nadalje, prikazano je vrijeme kruga i vremena sektora, kao i odgovaraju?a razlika u odnosu na referentno vrijeme. Budu?i da su specifi?ni elementi prikaza prikazani zelenom ili crvenom bojom, voza? je u mogu?nosti na prvi pogled, bez ?itanja brojeva vidjeti je li trenutno brži ili sporiji od najboljeg vremena.
Nakon odvoženih nekoliko brzih krugova, voza? može koristiti podatke za analizu te ako je potrebno, poboljšati svoje vještine. Osim toga, mogu se mjeriti i pohraniti vrijednosti ubrzanja i usporavanja (npr. 0-100 km/h, ¼ milje, 100-0 km/h). Zahvaljuju?i novo razvijenom algoritmu koji odre?uje položaj vozila što je preciznije mogu?e, AMG TRACK PACE ?ak otkriva kada ste napustili stazu ili je skratili. Ovo je omogu?eno korištenjem GPS podataka, kao i senzora dostupnih u vozilu (ubrzanje, žiroskop, kut upravljanja, brzina kota?a).

Podaci se prikazuju na multimedijskom zaslonu, u sklopu instrumenata i na dodatnom head-up zaslonu. Poznate trka?e staze poput, na primjer, Nürburgringa ili Spa Francorchampsa , ve? su pohranjene u vozilu. Nadalje, mogu?e je snimiti i vlastite krugove. Prikaz karte može se prebacivati s 2D na 3D i ažurirati online.
MBUX proširena stvarnost tako?er omogu?ava prikaz pohranjene idealne linije na multimedijskom zaslonu ili na dodatnom head-up zaslonu koji omogu?ava voza?u da poboljša vremena pomo?u virtualnog instruktora u vozilu.

Svjetska premijera i dolazak na tržište
Novi Mercedes-AMG A 35 4MATIC ?e 2. listopada 2018. slaviti svoju svjetsku premijeru na Pariškom sajmu automobila a prodaja ?e po?eti u listopadu 2018. Dolazak na tržište RH o?ekuje se u sije?nju 2019.

  Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Motor 2.0-litarski R4 s turbo prednabijanjem
Zapremina 1991 cc
Najve?a snaga 225 kW (306 hp) pri 5800-6100 o/min
Najve?i zakretni moment 400 Nm pri 3000-4000 o/min
Pogon AMG Performance 4MATIC varijabilni pogon na sve kota?e
Mjenja? AMG SPEEDSHIFT DCT 7G s dvostrukom spojkom
Kombinirana potrošnja goriva  

7.4-7.3 l/100 km*

Kombinirana emisija CO2 169-167 g/km**
Razred u?inkovitosti D
Ubrzanje
0-100 km/h
4.7 s
Najve?a brzina 250 km/h**
reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com