Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili droga

0
455

MUP kontinuirano upozorava kako udjel prometnih nesre?a koje su skrivili alkoholizirani voza?i u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznosi 16,7%, dok je udjel u stradavanju (poginuli, teško i lakše ozlije?ene osobe) u tim nesre?ama 21,5%.

Stoga su akcije poja?anog nadzora sudionika u prometu na cestama nužne i imaju za cilj ne samo kažnjavati vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ve? utjecati na svijest voza?a o tome da alkohol i upravljanje vozilom ne idu zajedno te mogu izazvati teške i trajne negativne posljedice.

UPRAVLJANJE VOZILOM POD UTJECAJEM ALKOHOLA I/ILI DROGA

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i/ili droga težak je prekršaj, a nov?ane kazne rastu ovisno o izmjerenoj koli?ini alkohola u krvi, pa su kazne u rasponu od 700,00 sve do 20.000,00 kuna, a za razinu alkohola iznad 1,5 g/kg propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.

ODBIJANJE TESTIRANJA NA ALKOHOL I DROGE JE KAŽNJIVO

Kažnjivo je i odbijanje voza?a u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili lije?ni?kom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to nov?anom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana.

Uz nov?ane kazne izri?u se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, tako?er ovisno o izmjerenoj koli?ini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Uz navedeno prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a odbija se podvrgnuti utvr?ivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu koja je zate?ena u po?injenju prekršaja, ako osobite okolnosti upu?uju da ?e nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprje?avanja nastavka ?injenja prekršaja odrediti mjeru:

1. smještanja u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva ali ne u trajanju duljem od 12 sati,

2. premještanja motornog vozila na odre?eno mjesto do prestanka djelovanja opojnog sredstva ali ne dulje od 12 sati.

Izvor: MUP

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com