Ve? prvog dana ispunjena kvota za kupnju subvencioniranih eko-vozila

0
224

Gra?ani i tvrtke pokazali su u ?etvrtak velik interes za kupnju energetski u?inkovitih vozila te su do popodnevnih sati rezervirali svih predvi?enih 90 milijuna kuna poticaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, zbog ?ega je Javni poziv privremeno zatvoren.

Zaprimanje zahtjeva zapo?elo je jutros u osam sati preko prodajnih mjesta za vozila, te je u manje od osam sati ukupno zaprimljeno 1464 zahtjeva za sufinanciranje 1950 vozila, rekla je za Hinu na?elnica Sektora za energetsku u?inkovitost u Fondu Maja Raj?i?.

Rekla je da su 60 posto zahtjeva podnijeli gra?ani odnosno fizi?ke osobe.

Dvije tre?ine prijavljenih vozila su M1 kategorije, dakle osobni automobili za koje je prosje?no traženo 63 000 kuna. Zahvaljuju?i poticajima, neki od modela elektri?nih automobila cjenovno su stali uz bok klasi?nim automobilima iste klase, stoga ne ?udi, kaže Raj?i?, kako su me?u najprodavanijima bili oni srednje klase. Velik interes bio je i za elektri?ne motocikle, za koje se moglo dobiti do 20.000 kuna.

Nakon što su gra?ani i tvrtke rezervirali tražene poticaje, u Fondu kažu da su u roku od osam dana prijavitelji dužni na ra?un prodajnog mjesta uplatiti obavezni minimalni predujam, a prodajno mjesto ?e u aplikaciju Fonda u?itati ra?un za predujam i dokaz o primitku uplate od strane kupca. Nakon toga, kupcima ?e e-mailom sti?i potvrda o uspješnom dovršetku prijave na Javni poziv Fonda, a onima s potpunom i ispravnom dokumentacijom ?e na adresu sti?i i odluka i ugovor o sufinanciranju.

Sredstva ?e se ispla?ivati jednokratno, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu.

U slu?aju da u roku od osam dana odre?eni broj rezervacija ne bude potvr?en uplatom predujma, Fond ?e ponovno otvoriti javni poziv te ?e prodajna mjesta nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva do ukupno raspoloživog budžeta.

Sve informacije o otvaranju/zatvaranju javnog poziva ?e biti pravodobno objavljene na stranicama www.fzoeu.hr i vozimoeko.fzoeu.hr.

“Naš cilj je sredstva za kupnju energetski u?inkovitih vozila dodjeljivati kontinuirano. Želimo do?i u fazu da, poput nekih drugih EU ?lanica, imamo trajno otvoreni poziv tako da se svatko tko se odlu?i na kupnju takvog vozila može u svakom trenutku izravno prijaviti”, zaklju?ila je Raj?i?.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com