Voza?i su Uberovi radnici – nizozemski sud

0
310

Digitalna platforma za usluge prijevoza Uber mora primiti svoje voza?e u stalni radni odnos, odlu?io je sud u Nizozemskoj.

Uberovi su voza?i samozaposleni “samo na papiru” i zato za njih vrijedi kolektivni ugovor za taksiste, presudio je u ponedjeljak sud u Amsterdamu, uvažavaju?i argumente sindikata FNV.

“Pravni odnos izme?u Ubera i voza?a ima sve karakteristike ugovora o radu”, zaklju?ili su suci.

Posao voza?a diktira algoritam aplikacije, smiju odbiti tek nekoliko vožnji, a kompanija odlu?uje o cijeni usluge, utvrdili su.

FNV je tužio Uber, tvrde?i da je status samozaposlenih voza?a fiktivan. Presuda je prema njima “važan signal protiv fiktivnog samozapošljavanja”.

Uber je pak tvrdio da su voza?i koji koriste aplikaciju samozaposleni poduzetnici i najavili su žalbu na presudu.

Sli?ne su presude o statusu Uberovih voza?a donoslili i sudovi u drugim zemljama, poput Velike Britanije, napominje dpa.

U Njema?koj Uber nakon pravnih sporova s taksistima koji su se žalili na nepoštenu konkurenciju funkcionira druga?ije nego u mnogim drugim zemljama i ima status posredni?ke platforme. Vožnje obavljaju rent-a-car tvrtke u kojima su voza?i uglavnom zaposleni za stalno.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com