VW po?eo otkupljivati Dieslegate automobile i u Europi

0
137

Sud u dva njema?ka grada, Arnsbergu i Bayreuthu, naložio je proizvo?a?u automobila da tamošnjim vlasnicima automobila pogo?enih Dieselgate skandalom ponudi opciju otkupa automobila. Zbog rigorozne regulative, Volkswagen je ovaj postupak do sada morao primijeniti samo u SAD-u, a sada je po prvi put sud protiv tvrtke presudio i u Europi.

Volkswagen je do sada tvrdio kako Dieselgate skandalom nije povrije?en niti jedan zakon koji se odnosi na kupce u Europi, tako da ?e biti zanimljivo vidjeti na temelju ?ega su sudovi u ovim gradovima to naložili, te kakvog ?e utjecaja imati i na procese u ostalim zemljama.

Ošte?eni vlasnici su se pokušali i sami organizirati, potpisuju?i peticiju protiv Volkswagena ali su od ukupno 8,5 milijuna spornih vozila, dobili pristanak svega cca 250.000 vlasnika.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com