WLTP protokol prikazat ?e realnu potrošnju goriva automobila

0
261

Kona?no dolazi kraj nerealno napuhanim brojkama u tvorni?kim brošurama, koje su godinama izlu?ivale sve novope?ene vlasnike automobila. Ve? od rujna ove godine na snagu deklarativno stupa WLTP protokol, a u rujnu 2018. svi rezultati postaju relevantni i samim time temelj za obra?un poreza i davanja.

Inicijativa brojnih institucija za modernizacijom postoje?eg protokola NEDC postoji ve? više od 10 godina, ali ju je tek skandalozna afera Dieselgate uspjela gurnuti u prvi plan. Mnogi se plaše WLTP protokola. I to s razlogom. Stru?njaci predvi?aju kako ?e pojedinim modelima tvorni?ki deklarirana potrošnja narasti za više od 50 posto. To?no za iznos za koji su kupci na neki na?in bili prevareni. I dobro je da je tako. Dobro je da se kona?no realni podaci istjeraju na vidjelo.

Naime, postoje?i protokol NEDC (New European Driving Cycle) nastao je još 1970. te se u osnovi bazira na dva zasebna testa. Gradski traje 13 minuta i simulira vožnju u urbanom podru?ju, uz tri zaustavljanja i najve?u brzinu od 50 km/h, a izvangradski uklju?uje ?etiri faze nježnih ubrzavanja do brzine od 120 km/h, a traje šest minuta i 40 sekundi. Vrijednost potrošnje u kombiniranom ciklusu dobije se ?istom matematikom. Ve? letimi?nim pogledom jasno je kako su ti kriteriji zastarjeli te da je nužna brza i temeljita promjena.

Osim metode mjerenja stare gotovo pola stolje?a, krivci za nerealno dobre rezultate su i sami proizvo?a?i, koji tijekom testa koriste razne trikove. Sve usisnike i procjepe na karoseriji prekriju trakama, preklope retrovizore, gume napušu na nerealno visoku vrijednost, koriste rje?e ulje u motoru, ugase sve potroša?e elektri?ne energije…

WLTP protokol otkrit ?e sve mane downsizing turbobenzinaca, koji u brošurama troše na kapaljku, a u realnom životu od 30 do 50 posto više. Tako?er, novi protokol mjerenja mogao bi biti posljednji ?avao u lijesu automobila s dizelskim motorom, kojima ugledni stru?njaci predvi?aju kona?an pad u roku od najviše pet godina. Pojedinim ?e osjetno narasti cijena, jer ?e se ispostaviti da emitiraju puno više CO2 od deklariranih brojki, dok ?e drugima presuditi Euro 6 norma. Naime, prema novom WLTP protokolu ne?e zadovoljavati Euro 6 te ?e morati biti povu?eni iz prodaje.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com