Završena energetska obnova zgrade Policijske uprave požeško-slavonske

0
53

Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta „Energetska obnova zgrade Policijske uprave požeško-slavonske, na adresi Josipa Runjanina 1, 34000 Požega“ na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganje u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 Policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova diljem Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost svih projekata (25 projekata) energetske obnove sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 101.033.711,29 kn.

Dana 20. prosinca 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta energetske obnove policijske uprave Požeško-slavonske.

Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 7.339.728,75 kn (s PDV-om). Ukupno prihvatljivi troškovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznose 6.596.651,00 kn (s PDVom), dok dodijeljena bespovratna potpora iznosi 4.023.772,48 kn (s PDV-om).

Ukupna vrijednost projekta sukladno stvarnim ugovorenim vrijednostima iznosi 8.412.486,51 kn (s PDV-om).

Svrha provedbe projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

U sklopu projekta izvršeni su sljedeći radovi:
zamjena postojeće stolarije i bravarije,
obnova krova,
izvedba kontakte fasade ETICS,
toplinska izolaciju podrumskih zidova grijanog dijela,
zamjena postojeće unutarnje i vanjske rasvjete,
ugradnja termostatskih ventila,
zamjena miješalice vode i vodokotlića,
uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje vode i energije i kontrolnih mjerila energenata i vode.

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske uprave požeško-slavonske započeli su dana 06.08.2019., a uspješna primopredaja radova izvršena je dana 08.06.2020. godine.

Radove na energetskoj obnovi izvela je tvrtka L PROJEKT d.o.o., Jakšić

Usluge stručnog nadzora provodila je tvrtka TERMO PROJEKT d.o.o, Požega.

Usluge projektantskog nadzora provodila je tvrtka INEL d.o.o., Đakovo.

Energetskom obnovom zgrade Policijske uprave požeško-slavonske ostvareni su sljedeći rezultati:
smanjenje toplinske energije za grijanje za 50,82%,
smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 41,35%,
smanjenje emisije CO2 za 43,06%.

Zgrada Policijske uprave požeško slavonske prije projekta energetske obnove bila je svrstana u energetski razred G, dok je nakon realizacije projekta energetske obnove svrstana u energetski razred C.

Radovi su izvedeni u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18 i 36/19).

Izvor: PU požeško-slavonska