Željeznicom prevezeno više putnika i robe nego 2020., robe više nego 2019.

0
455

Željeznicom je u drugom tromjese?ju ove godine prevezeno 3,38 milijuna putnika ili dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je robe prevezeno 3,73 milijuna tona ili 1,7 posto više, podaci su regulatorne agencije HAKOM.

Iako je putnika ove godine u drugom tromjese?ju bilo više nego u istom lanjskom, kada je dio tog tromjese?ja prošao u lockdownu zbog pandemije, ipak još uvijek nisu dostignute brojke putnika iz drugog tromjese?ja 2019., kada se željeznicom vozilo 5,08 milijuna putnika ili oko 1,7 milijun njih više nego ove godine u istim mjesecima.

Kod prijevoza robe željeznicom, tablice HAKOM-a pokazuju da je robe u ovogodišnjem drugom tromjese?ju prevezeno 3,73 milijuna tona, što je više nego u istim mjesecima i 2020. i 2019., odnosno za 64 tisu?e tona više nego u 2020. i za 1,53 milijuna više nego u 2019.

Iz HAKOM-a isti?u i da je u drugom tromjese?ju 2021. više robe željeznicom prevezeno uz ukupno 6,5 posto manje ostvarenih tonskih kilometara u odnosu na isto razdoblje 2020.

Za HŽ Cargo iznose da je prevezao 1,9 posto manje robe i ostvario 11,1 posto manje tonskih kilometara, dok su istovremeno novi teretni željezni?ki prijevoznici u drugom tromjese?ju ove godine prevezli 4,2 posto više robe uz 1 posto manje tonskih kilometara.

“Novi teretni željezni?ki prijevoznici u drugom tromjese?ju imaju udjel od 60,9 posto u prevezenoj robi i 48,1 posto u tonskim kilometrima u odnosu na ukupno prevezenu koli?inu robe i ostvarene tonske kilometre svih teretnih željezni?kih prijevoznika”, kažu iz HAKOM-a.

Dodaju da “uspore?uju?i udjele vlak kilometara po vrsti prijevoza, prijevoz tereta zauzima tre?inu ukupnog prometa s 32,8 posto, a prijevoz putnika preostalih 67,2 posto”, te da je od svih teretnih željezni?kih prijevoznika najve?i udjel vlak kilometara imao HŽ Cargo, od 54,1 posto, dok je devet novih željezni?kih teretnih prijevoznika ostvarilo preostali udjel.

HINA

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com