60. Ro?endan: Fiat 500 (1957.)

0
868

Fiat 500, odnosno talijanski Cinquecento, bio je iznimno popularan gradski model, koji se proizvodio od 1957. do 1975. Dužinom od 297 cm i 2-cilindrašem obujma 479 ccm, sa zra?nim hla?enjem, bio je idealan izbor za uske uli?ice gradskih središta metropola Italije. S pravom se smatra jednim od prvih gradskih automobila uop?e, jer je povoljnom cijenom i funkcionalnoš?u osvojio mnoge fanove pa je prodan u gotovo 3,9 milijuna primjeraka.

Povodom proslave 50. ro?endana, 2007., na tržište je stigao reinkarnirani Fiat 500, koji su mnogi, iz neznanja, nazivali nasljednikom Fi?e. Model popularan na prostoru bivše Jugoslavije, nazvan Fi?o, zapravo je Fiat 600, kojeg je tvornica Zastava proizvodila po licenci. Bio je jednako simpati?an, ali ni približno jednako šarmantan i kvalitetan kao Fiat 500. Ali, ne može mu se osporiti da je najzaslužniji za motorizaciju ve?ine stanovnika bivše države. Fi?o se od Cinquecenta razlikovao i u brojnim tehni?kim detaljima pa ga se slobodno može zvati sirovijom verzijom.

Originalan Fiat 500 nastao je kao nasljednik Fiata 500 Topolino, a naslijedio ga je Fiat 126. Premda je koristio slabašne motore, masom od 500 kg bio je prili?no živahan i zabavan. Kratak me?uosovinski razmak doprinosio je agilnosti, a uspješan koncept primijenili su i drugi.

Fiat 500 Topolino, koji se proizvodio od 1936. do 1955., prodan je u više od pola milijuna primjeraka pa je udario dobre temelje. Bio je jedan od najmanjih automobila na svijetu, a stvorio ga je glavni Fiatov konstruktor Dante Giacosa. Premda je Topolino imao prednji pogon, Giacosa je uspio nagovoriti tadašnje ?elnike Fiata da 500 prebace na stražnji pogon. Prve izvedbe imale su svega 13,5 KS, ali svejedno je postizao solidnih 85 km/h.

Dizajn i danas djeluje simpati?no i privla?no pa se može smatrati genijalnim. Prili?no popularna bila je i karavanska izvedba Giardiniera, koja je imala motor pomaknut u stranu i 10 cm ve?i me?uosovinski razmak kako bi stražnja klupa postala potpuno iskoristiva. Fiat 500 bio je stalno poboljšavan pa je ve? 1958. snaga pove?ana na 15 KS, a predstavljen je i model s motorom obujma 594 ccm, koji je razvijao 21,5 KS.

Najvažnija promjena dogodila se 1965. kad su se po?ela ugra?ivati vrata sa standardnim otvaranjem, za razliku od originala koji je imao nasuprotna, odnosno tzv. Suicide door. Iste godine snaga baznog motora pove?ana je na 19 KS pa je najve?a brzina iznosila 95 km/h.

Premda se Fiat 500 proizvodio do 1975., još 1972. predstavljen je nasljednik Fiat 126, kod nas popularno nazvan Peglica. U Italiji nije doživio ni približan uspjeh, ali je bio prili?no tražen u zemljama isto?nog bloka.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com