Antifriz – an?eo ?uvar motora od smrzavanja

0
931

Iako je nužan za ispravan rad motora na niskim temperaturama voza?i vrlo rijetko ili gotovo nikad ne provjeravaju antifriz. Uz kvalitetno motorno ulje, rashladna je teku?ina od presudne važnosti za ispravan i dugovje?an rad motora. Tijekom zime nužno je dodavanje antifriza ne bi li se snizila to?ka ledišta, dok tijekom ljetnih vru?ina pove?ava to?ku vrelišta. Dakle, doprinos antifriza je dvostruk.

Antifriz se uglavnom se proizvodi od monoetilenglikola (1,2-etandiola) i posebnih dodataka koji sadrže korozijske inhibitore neophodne za dugotrajnu zaštitu metala od korozije, uobi?ajeno korištenih u konstrukcijama sustava izmjene topline, uklju?uju?i i aluminij.

Krajnjem kupcu jeftinije je kupiti koncentrat, koji se razrje?uje destiliranom vodom, ali mogu?e je koristiti i ve? razrije?en. Koncentracija antifriza u rashladnoj teku?ini naj?eš?e treba iznositi oko 30 posto, ali taj omjer varira od proizvo?a?a automobila i vrste motora. Uz koncentraciju od 30 posto to?ka ledišta rashladne teku?ine motora iznosi -18, a vrelišta 104 stupnja, dok koncentracija od 50 posto ledište snižava na -36, a vrelište pove?ava na 106 stupnjeva.

Dakle, ovisno o podneblju u kojem živi vlasnik automobila, potrebno je odabrati ispravnu koncentraciju antifriza u rashladnoj teku?ini. Naravno, obzirom da je antifriz otrovan potrebno ga je na adekvatan na?in prikupiti i zbrinuti. Antifriz ne smije samo ispustiti u okoliš.