Apel svim voza?ima – vozite oprezno!

0
320

Neprilago?ena brzina, umor, nepažnja voza?a i vožnja pod utjecajem alkohola, naj?eš?i su uzrok teških prometnih nesre?a.

U srcu smo sezone, pred nama je još jedan udarni turisti?ki vikend na autocestama. Kao i prethodnih vikenda, na ve?ini dionica o?ekuje izrazito gust promet, naro?ito na dionicama prema moru, ali i prema Slavoniji. U zoni naplatne postaje Lu?ko, zbog priljeva vozila iz tri pravca mogu?e stvaranje kolona.

Zbog sve u?estalijih prometnih nesre?a, molimo voza?e na dodatni oprez te isti?emo važnost pra?enja prometne signalizacije, uvjeta na cesti kao i poruka na info-displejima. Tako?er napominjemo, da i najmanja prometna nesre?a, samo s materijalnom štetom, zna?ajno usporava promet.

Brzina, umor, nepažnja voza?a i vožnja pod utjecajem alkohola, naj?eš?i su uzrok teških prometnih nesre?a. Imaju?i u vidu visoke ljetne temperature koje na duljim putovanjima bitno utje?u na umor voza?a, savjetujemo ?eš?i odmor.

Iako imamo jednu od najkvalitetnijih mreža autocesta na svijetu, bez odgovorne vožnje, to nije dovoljno za sigurnost. Veliku ulogu u sigurnosti prometa ima ljudski faktor, stoga je posebnu pažnju potrebno obratiti na planiranje vožnje, ulazak i silazak s autoceste, ulazak i izlazak iz tunela, prilago?avanje brzine u razli?itim okolnostima, u?inkovito opažanje situacije u vožnji, oznake i znakove upozorenja na autocesti. Vožnja autocestom sigurnija je i udobnija od vožnje ostalim cestama. Na autocestama je najniži stupanj ugroženosti s obzirom na broj vozila, na autocestama se doga?a manje prometnih nesre?a, no kada se dogode, u pravilu su s vrlo teškim posljedicama.

Tijekom predstoje?eg vikenda zbog radova uslijed ve?eg priljeva vozila mogu?e su kolone i zastoji na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac:

dionica ?vor Jankomir – ?vor Lu?ko (iz smjera AC A2, u smjeru A1 i A3 (smjer Lipovac)) zbog ošte?enja prijelazne naprave na nadvožnjaku ?vora Jankomir promet se odvija jednim prometnim trakom iz smjera A2 u smjeru A1 i A3 (smjer Lipovac).

dionica ?vor Ivani? Grad – ?vor Križ (oba smjera) zbog ošte?enja donjeg i gornjeg ustroja mosta Žutica (66 km) promet se odvija jednim prometnim trakom po kolniku u oba smjera.

Molimo sve korisnike da prije putovanja provjere stanje na cestama na našoj web stranici www.hac.hr ili www.hak.hr.

U slu?aju izvanrednih situacija u prometu korisnike ?emo obavijestiti putem prometnog servisa HAK-a i radio postaja, stoga je važno uklju?iti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS). Korisnicima je za sve dodatne informacije na raspolaganju i besplatni info telefon 0800 0422.

Izvor: HAC

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com