Primjena trka?e efikasnosti na rad bolni?kog osoblja

0
315

Sigurno ste vidjeli kako ekipa mehani?ara u F1 za nekoliko sekundi na bolidu izmjeni gume. Vjerojatno vam je dulje trebalo da pro?itate prošlu re?enicu nego što uhodanom trka?em timu bolid stoji u boksu.

Osim vrhunske vještine rukovanja oru?em i me?usobne sinkronizirane koordinacij kretanja, za takvo funkcioniranje bitna je i organizacija: priprema, prioriteti, zadaci, rizici, raspored ?lanova ekipe… Ta su na?ela prepoznale i brojne bolnice pa od trka?ih ekipa preuzimaju na?in pripreme za visokozahtjevne situacije poput transfera pacijenata izme?u operacijskih sala i odjela intenzivne njege.

Neka od na?ela koja su prepoznata kao primijenjiva i na bolnice su korištenje brifinga za osoblje i popisa, tj. upoznavanja situacije i metodi?kog pra?enja obavljenih nužnih koraka. Iza toga stoji korištenje baza podataka i definiranje procesa potrebnih da se ostvari neki cilj, bez obzira je li to izmjena kota?a ili priprema pacijenta za operaciju.

Jasna komunikacija tako?er je bitna. Istraživanja i primjena na?ela iz utrka na bolnice postoje ve? oko 15 godina, a prema jednoj takvoj studiji, jedna je londonska bolnica nakon uvo?enja “trka?ih” protokola zabilježila pad vremena potrebnog za prebacivanje pacijenata te broja slu?ajno previ?enih važnih informacija i tehni?kih greški za 67%.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com