BMW i MINI Driving Experience

0
148

U 2011. godini, ono što je po?elo kao „Škola vožnje” je preimenovano pod oznaku „BMW i MINI Driving Experience“. Od kontroliranog proklizavanja automobila sa stražnjim pogonom na ledu i snijegu i potrage za idealnom linijom na trka?oj stazi sve do putovanja kroz slikovite krajolike – BMW i MINI Driving Experience nudi široku paletu te?ajeva koji odgovaraju i po?etnicima i naprednim voza?ima.

Osnovna ideja te?aja je nau?iti kako u?inkovito upravljati automobilom u jako razli?itim – ponekad kriti?nim – voza?kim situacijama koje ?e omogu?iti sudionicima izlazak iz okvira njihove svakodnevne vožnje s nau?enim vještinama i nadzorom.

BMW i MINI Driving Experience je podijeljen na sljede?e elemente:
• BMW Driving Experience
• BMW Safety Experience: poligoni sigurnosti voza?a – tako?er i za voza?e po?etnike.
• BMW i Experience: te?ajevi s BMW i automobilima BMW i3 i BMW i8.
• BMW M Experience: poligoni staza za utrku i kontroliranog proklizavanja s BMW M automobilima.
• BMW Snow and Ice Experience: Poligoni sa snijegom i ledom u Austriji i Švedskoj.
• BMW Tour Experience: Ekskluzivni izleti kroz Namibiju i Južnu Afriku u BMW-u X5.
• BMW Professional Driver Experience: Specijalisti?ki voza?ki poligoni za profesionalne voza?e.
• BMW Riding Experience
• BMW On Road Experience: poligoni za obuku voza?a za cestovne motorkota?e
• MINI Driving Experience
o Poligoni obuke voza?a za MINI automobile
• BMW Customised Experience (uklju?uju?i Privatnu obuku)
o Korporativni doga?aji, inicijative, izleti ili privatne obuke prilago?ene individualnim zahtjevima klijenata.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com