Doživljaj vremena u autonomnom prometu

0
536

Autonomni promet još je u razvojnoj fazi, na cestama je tek u odre?enim gradovima, istraživa?kim i sveu?ilišnim prostorima. Proizvo?a?i automobila u svojim modelima nude sve više sustava sve ve?eg stupnja prometne autonomije, pripremaju?i teren za potpuno autonomna vozila (ili potpunu autonomiju na odre?enim prometnicama poput dionica autocesta). S dolaskom autonomnog prometa možemo o?ekivati promjenu na?ina doživljaja vremena provedenog u automobilu.

Slobodno ili neiskorišteno vrijeme?
Prenašanje kontrole nad automobilom samom vozilu (ili prometnom sustavu) pretvara voza?evu okupiranu pažnju i potrošeno ili zauzeto vrijeme u slobodno vrijeme. No, ho?e li to ostati slobodno vrijeme, ili ?e morati biti popunjeno, iskorišteno za obaveze? Trajanje putovanja ?e dobivati zna?enje u odnosu prema poslovima koji se mogu obavljati za vrijeme puta: od razgovora, gableca ili odmora, do pra?enja vijesti. Uslužni sektor sigurno ?e iskoristiti novo oslobo?eno vrijeme, a infrastruktura ve? postoji u obliku infotainment sustava i beži?nog interneta. Elementi ve? uobi?ajenih na?ina marketinga tako ?e se preseliti s reklama uz cestu i mobilnih aplikacija na prostor u automobilu, personalizirane prema interesima putnika.

Seljenje reklama s ceste u automobil
Sigurno ste primijetili odre?ene reklame uz odre?ene prometnice. Kada se pažljivo procijeni isplativost pozicije i sadržaja reklamnog plakata, koriste se analiza pogleda i prostornovremenska geodemografija. Analiza pogleda ili viewshed analiza je planiranje pozicije postavljanja reklame u odnosu na prostor s kojeg ?e se reklama vidjeti. Prostornovremenska geodemografija je upoznavanje publike, tj. tko se i kada kre?e kojim trasama. Zapravo se sli?ni principi koriste za personaliziranje reklama koje se korisnicima prikazuju pri korištenju digitalnih sadržaja poput internetskih preglednika ili mobilnih aplikacija. Ti ?e principi vjerojatno biti transponirani s prostora ceste u automobil. 

Mobilnost: sloboda i obaveza
Bitno svojstvo povezano s (osobnim) prijevozom i vremenom je sposobnost zadavanja ili pra?enja odre?enog stupnja hitrosti u promjeni mjesta. Sociolozi to zovu motilnost: viši stupanj motilnosti zna?i viši stupanj autonomije izbora o vremenu i odredištu putovanja. U ambijentu o?ekivane i urgentne mobilnosti postoji svojevrsni pritisak, zahtjev za mobilnoš?u odre?enog stupnja, koji nije lako ostvariti iz više razloga: prometni zastoji, otkazivanje letova, zamor od puta itd. U kontekstu prometne mobilnosti, fleksibilnost je na neki na?in o?ekivana zbog dostupnosti automobila, bez obzira na prometne uvjete (npr. otežani promet) ili druge obavezne dnevnih ritmova ljudi. Osje?aj hitnosti povezan s mobilnosti ne?e automatski biti smanjen pojavom oslobo?enog vremena koje bude stvorio autnonomni promet; sami ?emo morati odlu?iti o na?inu korištenja tog vremena puta. Umanjivanju spomenutog osje?aja hitnosti može pomo?i stvaranje dnevne rutine, uravnotežena raspodjela dinami?nog poslovnog i smirenijeg privatnog, offline vremena.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com