Bosch podu?ava automobile kako da poduzimaju odgovaraju?e radnje

0
182

Bosch stvara mozak za automobile budu?nosti koji ?e samostalno voziti. Na me?unarodnoj konferenciji Bosch ConnectedWorld 2017. u Berlinu, dobavlja? tehnologija i usluga predstavio je integrirano ra?unalo za automatizirana vozila. Zahvaljuju?i umjetnoj inteligenciji (UI), ra?unalo može primjenjivati metode strojnog u?enja. O?ekuje se da ?e integrirano UI ra?unalo navoditi automobile koji samostalno voze ?ak i kroz najsloženije prometne situacije ili one u kojima se automobil prvi put nalazi. „U?imo automobil kako da samostalno upravlja kroz cestovni promet”, rekao je dr. Volkmar Denner, predsjednik Boscheva upravnog odbora na me?unarodnoj industrijskoj konferenciji o internetu stvari.

Automobili ve? upotrebljavaju Boscheve senzore za nadzor okoline. Primjenom umjetne inteligencije bit ?e biti mogu?e i tuma?iti ta o?itanja radi predvi?anje ponašanja drugih sudionika u prometu. „Automatizirana vožnja ?ini ceste sigurnijima, a umjetna je inteligencija klju?na da se to ostvari. ?inimo automobil pametnijim,” nastavio je glavni izvršni direktor Boscha. Bosch planira sura?ivati s ameri?kom tehnološkom tvrtkom Nvidia na izgradnji središnjeg integriranog ra?unala. Nvidia ?e Boschu isporu?iti ?ip koji sprema algoritme proizvedene putem metoda strojnog u?enja. O?ekuje se da ?e proizvodnja integriranog UI ra?unala zapo?eti najkasnije po?etkom sljede?eg desetlje?a.

Automobili bez voza?a u sljede?em ?e desetlje?u postati dio svakodnevice
Boschevo integrirano UI ra?unalo može prepoznati pješake ili bicikliste. Osim te sposobnosti, poznate kao prepoznavanje objekata, umjetna inteligencija automatiziranim vozilima olakšava i procjenu situacije. Primjerice, automobili koji imaju uklju?ene pokaziva?e smjera prije ?e promijeniti traku nego oni koji ih nemaju uklju?ene. Zbog toga automobil koji samostalno vozi i ima umjetnu inteligenciju može prepoznati i procijeniti složene prometne situacije, poput one kada nadolaze?e vozilo skre?e, te ih uzeti u obzir pri vožnji. Ra?unalo sprema sve što nau?i tijekom vožnje u umjetne neuronske mreže. Stru?njaci provjeravaju to?nost tih saznanja u laboratorijima. Nakon daljnjeg ispitivanja na cesti, umjetno stvorene konstrukcije znanja mogu se prenijeti brojnim drugim integriranim UI ra?unalima pri idu?em ažuriranju.

„Želimo da automatizirana vožnja postane mogu?a u svakoj situaciji. Automobili bez voza?a možda ?e ve? u sljede?em desetlje?u postati dio svakodnevnog života. Bosch postiže napredak u automatiziranoj vožnji na svim tehnološkim podru?jima. Planiramo zauzeti vode?i položaj i na podru?ju umjetne inteligencije” rekao je Denner.

Dodao je da ?e umjetna inteligencija igrati klju?nu ulogu u svim Boschevim poslovnim podru?jima, a ne samo mobilnosti: „Za samo deset godina bit ?e prakti?ki nemogu?e zamisliti Boschev proizvod koji ne sadrži neki od oblika umjetne inteligencije. Proizvodi ?e je ili imati ili ?e biti napravljeni s pomo?u nje.” Po?etkom ove godine tvrtka je objavila osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju. Bosch ulaže oko 300 milijuna eura u svrhu proširenja svoje stru?nosti na tom podru?ju.

Sigurno dijeljenje podataka i vlasništvo na internetu
U svojem uvodnom obra?anju na konferenciji Bosch ConnectedWorld 2017. pred oko 2700 nazo?nih Denner je naveo daljnje inovativne tehnologije koje ?e otvoriti nova poslovna podru?ja za Bosch. Osim umjetne inteligencije i tehnologije oblaka, jedna je od njih i tehnologija blockchain. Ona osigurava korisnicima sigurno dijeljenja podataka putem interneta bez uklju?ivanja tre?e osobe. Omogu?ava im sklapanje sporazuma i ugovora putem interneta te sigurno provo?enje platnih transakcija, a tehnologija osigurava anonimnost podataka. Blockchain se temelji na vrsti decentralizirane baze podataka koja unesene informacije distribuira na tisu?e ra?unala. Zbog toga je nemogu?e krivotvoriti podatke, a korisnici manje ovise o jednom isklju?ivom ra?unalnom centru.

Bosch i TÜV sura?uju u borbi protiv prijevara s broja?em kilometara
Denner je istaknuo jednu prakti?nu uporabu tehnologije blockchain putem demonstracije uživo u suradnji s njema?kim certifikacijskim tijelom TÜV Rheinland. Ta tehnologija jam?i da ?e stati na kraj raširenoj praksi prijevara s broja?em kilometara. Samo je u Njema?koj manipulacija broja?ima kilometara u vozilima prouzro?ila štetu od oko šest milijardi eura. Plan je boriti se protiv te prevarantske prakse s pomo?u digitalnog zapisnika distribuiranog na velik broj ra?unala. Automobili redovito šalju o?itanja sa svojih broja?a kilometara tim ra?unalima preko jednostavnog konektora. Putem aplikacije na pametnom telefonu vlasnici automobila mogu provjeriti stvarnu kilometražu u svakom trenutku i usporediti je s prikazom u vozilu. Ako žele prodati svoj automobil, može im se izdati potvrda kojom se potvr?uje to?nost kilometraže automobila. Tako?er je mogu?e podijeliti tu potvrdu na internetu, primjerice na internetskoj platformi za prodaju automobila.

Bosch povezuje automobil s radionicom
Od umjetne inteligencije i tehnologije oblaka preko tehnologije blockchain, kako rješenja s inteligentno povezanom Boschevom tehnologijom mijenjaju naš svakodnevni život? Denner na to pitanje daje jednostavan odgovor: recimo da kamen proleti zrakom i udari u jedan od bo?nih prozora automobila. Radionica putem tehnologije oblaka prima automatsku obavijest te se može pripremiti za provo?enje nužnih popravaka. Povezana logistika i povezani vili?ari zna?e da je zamjenski dio spreman i ?eka dolazak korisnika. Nošenjem nao?ala s proširenom stvarnoš?u koje prikazuju upute mehani?ar radove može izvršavati jednostavnije i brže nego prije. Prednost za voza?e je u tome što se mogu vratiti u automobil i odvesti ga iz radionice nakon vrlo kratkog ?ekanja, bez potrebe za naknadnim vra?anjem po automobil sljede?ega dana te bez potrebe za skupim alternativama u me?uvremenu.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com