DARPA Challenge – Kako je sve po?elo

0
300

Razvoj samovoze?ih vozila u velikoj je mjeri bio vezan i za razvoj vojne industrije. Odnosno, bolje re?eno, razvoj samovoze?ih tehnologija prvo je planiran za vojne namjene, a tek tada za primjenu u civilne svrhe. DARPA je skra?enica od Defense Advanced Research Projects Agency, a rije? je o najeminentnijoj istraživa?koj organizaciji Ministarstva obrane, odnosno, o znanstveno istraživa?kom centru koji razvija napredne tehnologije za ameri?ku vojsku.

DARPA je smislila koncept natjecanja u proizvodnji sustava za samovoze?a vozila, a ?ija je svrha bila pozvati ?lanove istraživa?kih institucija da prijave svoje samovoze?e vozilo na natjecanje. Istraživa?ke organizacije, uglavnom vezane za eminentne znanstvene organizacije i fakultete širom svijeta, tako su mogli prijaviti svoje vozilo, a ukoliko bi ono pobijedilo, mogli su se nadati nov?anoj nagradi od milijun dolara u gotovini (poslije je nagrada pove?ana na 2 milijuna dolara), ali i ne?em puno unosnijem: ugovoru s ameri?kom vojskom.
Prvo natjecanje DARPA Challenge održano je 2004. godine u pustinji Mojave. Staza je bila duga?ka 240 kilometara, a niti jedno prijavljeno vozilo nije uspjelo završiti utrku. Najbolji rezultat ostvario je tim sa Sveu?ilišta Carnegie Mellon ?iji je modificirani Humvee nazvan Sandstorm uspio pro?i 11,78 km, nakon ?ega je pogodio kamen te se prevrnuo. Nov?ana nagrada nije dodijeljena.

Drugo natjecanje održano je 2005. godine, ?ak 23 tima su uspjeli srušiti rekord s prošlog natjecanja, a ?ak pet vozila je stiglo na cilj. Prvo je stiglo vozio Stanley sa Stanforda, koji je stazu prešlo za 6:54 sati, a drugi je bilo prošlogodišnji laureat Sandstorm, koji je utrku završio za 7:05. Staza je uklju?ivala ?ak tri uska tunela te više od 100 oštrih zavoja.

Sljede?a, tre?a Darpa Challenge održana je 2007., a za razliku od prethodnih, održala se na stazi dugoj 96 km, ali koja je ovaj put prolazila kroz urbano okružje, koje je simulirala napuštena zra?na baza George. Natjecatelji su mogli birati izme?u dvije staze (A i B), a prvu nagradu, sada 2 milijuna dolara odnio je Tartan Racing sa modificiranim vozilom marke Chevrolet Tahoe. Stazu su prešli za nešto više od ?etiri sara, s prosje?nom brzinom kretanja vozila od 22,53 km/h. Za razliku od prva dva natjecanja, u tre?em se tražilo od vozila i poštivanje prometnih pravila, tako da je u tehnološkom smislu, ova utrka predstavljala dodatni veliki iskorak za upravlja?ki softver.

Tartan Racing je objavio kako je cjelokupni ra?unalni kod napisan u programskom jeziku C++, a kao operativni sustav je korišten Linux. Ekipa sa Stanforda je pak javno objavila izvorni kod svog sustava.
DARPA Challenge je imao klju?nu ulogu u razvoju samovoze?ih vozila, jer je na znanstvenoj osnovi razra?en koncept korištenja osjetila i programske podrške za upravljanje koji se danas koristi kao osnova svih sustava samovožnje koje razvijaju komercijalni automobili.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com