Dobra priprema auta za zimu klju? je pouzdanosti i sigurnosti

0
259

Zima je pred vratima a dobra priprema automobila za period velikih hladno?a i loših vremenskih uvjeta klju? je pouzdanosti i sigurnosti.

Osim svega što propisuje zakon, postoji još ?itav niz radnji koje je potrebno odraditi kako bi se zajam?io pouzdan rad automobila i svih njegovih vitalnih ure?aja, kao i sigurna vožnja u otežanim uvjetima.

Pa krenimo redom…

1. ZIMSKE GUME
Ljetne gume gube elasti?nost ve? pri vanjskoj temperaturi nižoj od 7 stupnjeva, ?ak i u uvjetima suhe ili mokre ceste. Kad padne snijeg, ljetna guma više nema nikakve šanse. Nasre?u, voza?i sve manje kalkuliraju po tom pitanju. No, niti svaka zimska guma nije adekvatna. Utori ne smiju biti pli?i od 4 mm, ali poželjno je da budu dublji te da guma nije starija od pet godina. Prilikom izbora zimskih guma najbolje se orijentirati prema relevantnom testu zimskih guma, te voditi ra?una o ?injenici da uža zimska guma nudi bolja svojstva od šire pa ne treba pretjerivati s dimenzijama. Estetiku je bolje ostaviti po strani.

2. POKRETANJE MOTORA
Na prvom mjestu je dobro stanje akumulatora. Pametno ga je provjeriti specijaliziranim ure?ajem, a u slu?aju da je stariji od pet godina dobro bi ga bilo preventivno zamijeniti. U slu?aju da sumnjate u dobru kondiciju akumulatora nije loše pri ruci imati ure?aj za startanje motora. Kod automobila s benzinskim motorom treba provjeriti stanje svje?ica, a kod dizelaša stanje grija?a.

3. ANTIFRIZ
Nažalost, mnogi voza?i prilikom pripreme auta za zimu zaborave na antifriz. No, uz kvalitetno motorno ulje rashladna je teku?ina od presudne važnosti za ispravan i dugovje?an rad motora. Tijekom zime nužno je dodavanje antifriza ne bi li se snizila to?ka ledišta, dok tijekom ljetnih vru?ina pove?ava to?ku vrelišta. Dakle, doprinos antifriza je dvostruk. Koncentracija antifriza u rashladnoj teku?ini naj?eš?e treba iznositi oko 30 posto, ali taj omjer varira od proizvo?a?a automobila i vrste motora. Uz koncentraciju od 30 posto to?ka ledišta rashladne teku?ine motora iznosi -18, a vrelišta 104 stupnja, dok koncentracija od 50 posto ledište snižava na -36, a vrelište pove?ava na 106 stupnjeva.

4. FILTAR GORIVA
Star i dotrajao filtar podložan je prolasku i povla?enju zraka u sustav goriva, a onda se voda iz nafte, koja se s vremenom našla u sustavu, može zalediti. I za benzince i za dizelaše poželjna je promjena filtra goriva prije velikih hladno?a.

5. KO?NI SUSTAV
Svi vitalni elementi ko?nog sustava zimi su pod višestruko ve?im optere?enjem uslijed djelovanja niskih vanjskih temperatura, lega, soli… Stanje diskova, plo?ica i ulja ionako spada u redovan servis, no, priprema za zimu najve?i fokus stavlja na ispravnost ko?nih crijeva, jer pucanje dovodi do gubitka ko?ne teku?ine, pada tlaka u sustavu i nemogu?nosti zaustavljanja automobila.

6. PODVOZJE
Zimski uvjeti nepovoljno djeluju na sve gumene elemente. Ispravno podvozje nužno je za kvalitetnu kontrolu automobila, a samim time i sigurnost vožnje. Prilikom pregleda stanja podvozja dobro je provjeriti i manšete, jer njihovo loše stanje omogu?ava gubitak maziva i ulaz vlage prema homokineti?kim zglobovima, ?ija je zamjena u pravilu skupa.

7. BRISA?I
Dotrajale metlice brisa?a ne mogu kvalitetno obrisati vjetrobransko staklo, a smanjena preglednost prometnice direktno ugrožava sigurnost vožnje. Uz kvalitetne metlice brisa?a, bitno je voditi ra?una o ledištu teku?ine za pranje stakla. Mogu?e ih je kupiti u svakoj ve?oj trgovini, benzinskoj pumpi… A ledište, bez razrje?ivanja, naj?eš?e iznosi -25 stupnjeva.

8. ALAT ZA ZIMU
Pod zajedni?kim nazivnikom alat zapravo se misli na lance koje je dobro imati u prtljažniku za slu?aj potrebe te na sve potrebno za ?iš?enje automobila od snijega i leda prije po?etka vožnje. Metlica, priru?na lopata i strugalica za led sve je što Vam treba. Kod izbora strugalice najbolje je kupiti model s metalnom drškom, jer su jeftine plasti?ne sklone pucanju.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com