Evo kako ispravno mijenjati stupnjeve prijenosa ru?nog mjenja?a

0
11002

Tehnika promjene stupnja prijenosa, iako se ?ini trivijalna, zahtjeva odre?enu vještinu. Izmjena brzina se koristi u dva slu?aja – prilikom ubrzanja, te prilikom usporenja vozila. Promjena brzine u drugom slu?aju (usporenje) je dosta ?esto nepoznanica za voza?e.

Ukratko o mjenja?u (getribi)
Sklop mjenja?a (getriba) je dizajniran tako da svaki stupanja prijenosa (brzina) ima odre?eni efektivni raspon (power band), u kojem je motor u stanju prenijeti najve?u snagu kota?ima. Sa slike desno možemo vidjeti kako svaki stupanj prijenosa ima svoj efektivni raspon.
Sklopovi mjenja?a su dizajnirani tako da svakom izmjenom brzine broj okretaja motora bude na po?etku efektivnog raspona, pružaju?i na taj na?in maksimalno ubrzanje sve do najve?e brzine vozila.

Mijenjanje brzine prilikom ubrzanja
Tijekom ubrzanja vozila potrebno je pravilno mijenjati stupanj prijenosa kako ne bismo nepotrebno optere?ivali motor, te kako ne bismo bespotrebno trošili gorivo i time zaga?ivali okoliš (i bacali novac).
Kada se tijekom ubrzanja mijenja stupanj prijenosa nije potrebno ubaciti prvo u neutralnu brzinu (ler) niti dodavati “me?u-gas”. Moderni sklopovi mjenja?a (getriba) su vrlo precizne izrade i nema potrebe za takvim tehnikama, najbolje je izmjenu brzine napraviti jednolikim pokretom.

Za ekonomi?nu vožnju brzine se tijekom ubrzanja mijenjaju na oko 2000 okretaja (rpm) za dizel motore, odnosno na oko 2500-3000 (rpm) za benzinske motore. Ovakvom izmjenom stupnjeva prijenosa postiže se zna?ajna ušteda goriva.

Mijenjanje brzine tijekom usporenja (ko?enja)
Ukoliko ne mijenjate brzine pravilno tijekom usporenja vrlo vjerojatno ?ete oštetiti sklopove mjenja?a (getriba). Ovo vjerojatno i ne primje?ujete jer ste okupirani ko?enjem i prometom oko Vas, ali postoji na?in na koji se sami možete uvjeriti koliko je ovo štetno za Vaš automobil:
– Ubrzajte do 80km/h tako da vozite u petom stupnju prijenosa. Ko?ite (bez promjene brzine) do 40km/h. Otpustite ko?nicu. Što primje?ujete?

?esto ?e Vam se dogoditi, pogotovo tijekom vožnje po gradu, da morate skroz zaustaviti vozilo (npr. zbog semafora). Ukoliko nemate obi?aj mijenjati brzine tijekom ko?enja, onda Vam je jasno koliko optere?enje podnosi getriba – sve dok ne pritisnete spojku.

Promjena brzine tijekom usporenja može biti zahtjevna i uzrokovati nagle izmjene težišta vozila koje rezultiraju neudobnom vožnjom za Vaše suputnike, te naglim “udarima” na sklop mjenja?a. Uz malo vježbe ovakva promjena (smanjenje) stupnja prijenosa se može izvesti potpuno “bezbolno” bez najmanjeg trzaja – pomo?u tehnike uskla?ivanja broja okretaja.

Tomislav Saser

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com