Evo kako poplavljen automobil dovesti u ispravno stanje

0
329

Velike koli?ine snijega koje se brzo otapaju te neu?inkovit sustav zaštite od poplave i ove su godine brojni našim sugra?anima stvorili goleme probleme koji su rezultirali poplavljenim ku?ama, imovinom, automobilima…

Premda ?e mnogi tvrditi kako automobil koji je bio poplavljen nije mogu?e u potpunosti sanirati, popravak je u ve?ini slu?ajeva ipak mogu?. Naravno, u slu?aju da je automobil bio makar i djelomi?no pod vodom najvažnije se odmah nakon prestanka poplave obratiti kvalitetnom servisu.

Stru?ne osobe prvo ?e prema tragovima blata i prljavštine ocijeniti koliko je duboko automobil bio u vodi. U najboljem slu?aju razina vode nije prešla donji rub vrata, odnosno visinu glav?ine kota?a. U suprotnom je voda prodrla u unutrašnjost automobila i motorni prostor pa je šteta osjetno ve?a. U slu?aju da vlasnik poplavljenog vozila ima kasko policu osiguranja, prije poduzimanja bilo kakvih radnji, najbolje je nazvati osiguravaju?u ku?i i raspitati se kakve su opcije po pitanju naknade štete.

Vlasnici koji su iskusniji u samostalnim popravcima trebali bi pri?ekati barem 48 sati nakon povla?enja vode, kako bi se sav višak iscijedio, a od velike pomo?i pritom može biti toplo i sun?ano vrijeme. Kad se kre?e sa sanacijom štete prvi korak je skidanje akumulatora, kako bi se barem pojedini elektronski dijelovi uspjeli spasiti. Naravno, noviji i suvremeniji automobili u tom su pogledu znatno ranjiviji od starijih.

Kvalitetan popravak podrazumijeva zamjenu svih instalacija, detaljno ?iš?enje svih svjetala, svih kontakata elektro komponenti, a potrebno je i potpuno isprazniti spremnik goriva, jer postoji mogu?nost da je voda prodrla i u njega. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti ko?nom sustavu i svim komponentama ovjesa. Osim temeljitog ?iš?enja u tom pogledu se podrazumijeva podmazivanje, promjena ulja te izmjena pojedinih dijelova.

Unutrašnjost poplavljenog automobila tako?er je potrebno u potpunosti rastaviti, sve do lima. Polovi?an posao rezultirat ?e naknadnom pojavom korozije, a mirisa vlage ne?e se biti tako jednostavno riješiti. Stoga je sve dijelove unutrašnjosti prije vra?anja na svoje mjesto potrebno dubinski oprati i dezinficirati.

Nažalost, ?ak i kad se automobil u potpunosti osposobi uvijek postoji opasnost kako ?e se kasnije tijekom eksploatacije pojaviti odre?eni problemi, koji prilikom sanacije nisu bili uo?eni.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com