Evo što možete saznati preko EU naljepnice na automobilskim gumama

0
651

EU oznaka gume daje važne informacije o sigurnosti svake gume i njezinom utjecaju na okoliš. Pomaže pri usporedbi guma s obzirom na prianjanje na vlažnim podlogama, u?inkovitu potrošnju goriva i buku.
Gdje je mogu prona?i?
Oznaka bi se trebala nalaziti na gumi. Zakon nalaže navo?enje EU oznake gume. Ako ne možete prona?i oznaku na gumi, upitajte svog distributera ili pretražite našu internetsku stranicu.
U?inkovita potrošnja goriva
Jeste li znali da na gume otpada do 20% potrošnje goriva vozila? Izborom guma s visokim indeksom u?inkovite potrošnja goriva dobit ?ete više kilometara iz svojeg spremnika uz manje emisija CO2.
Kako guma u?inkovito troši gorivo?
Jednostavno re?eno, gumama koje u?inkovito troše gorivo treba manje energije za okretanje. Stoga se upotrebljava i manje goriva.
Kako se ocjenjuje u?inkovita potrošnja goriva?
U?inkovita potrošnja goriva ocjenjuje se od A do G na skali u boji.
A (zeleno) = najviša ocjena u?inkovite potrošnje goriva
G (crveno) = najniža ocjena u?inkovite potrošnje goriva
Ocjena D ne koristi se za putni?ke automobile.

Zna?enje navedenih ocjena
Razlika izme?u ocjena A i G može zna?iti smanjenje potrošnje goriva i do 7,5 %. Da bismo vam to jasnije predo?ili, izra?unali smo da odabirom guma s ocjenom A umjesto guma s ocjenom G možete uštedjeti više od 6 litara goriva na svakih 1000 kilometara.*
Prema prosje?noj cijeni benzina od 1,85€ po litri ušteda troškova iznosi više od 369,05 € tijekom vijeka trajanja guma.*

Ne zaboravite da ?ete time smanjiti i štetan utjecaj na životnu sredinu!

** Utemeljeno na prosje?noj potrošnji od 8 litara na 100 km, cijeni goriva od 1,85€ po litri te prosje?noj kilometraži gume od 35.000 km. Stvarna ušteda goriva i troškova može varirati, izme?u ostalog i ovisno o tlaku u gumi, težini vozila i stilu vožnje.

Što još utje?e na u?inkovitu potrošnju goriva?
Nizak tlak u gumama – Ako gume nisu ispravno napuhane, to ?e pove?ati otpornost na kotrljanje i utjecati na prianjanje u vlažnim uvjetima.
Masa vozila – Masa automobila i na?in vožnje tako?er mogu ?initi veliku razliku. Potrošnju goriva možete smanjiti energetski u?inkovitom vožnjom (poznatom i kao „eko vožnja“).
Prikazane vrijednosti na oznakama služe samo u ilustrativne svrhe. Vrijednosti za odre?enu liniju/veli?inu gume mogu varirati.

Prianjanje na mokrim putevima
Prianjanje na mokrom je sposobnost ko?enja gume na mokrim cestama.
Ocjena prianjanja na vlažnim podlogama

Prianjanje na vlažnim podlogama?
„Prianjanje na vlažnim podlogama“ ozna?ava sposobnost gume da se u vlažnim uvjetima zadržava na cesti. EU ocjena usredoto?uje se na jedan vidik prianjanja na vlažnim podlogama, a to je izdržljivost gume pri ko?enju na mokrom.

Kako se ocjenjuje prianjanje na vlažnim podlogama?
Prianjanje na vlažnim podlogama ocjenjuje se od A do F:
A = najviša ocjena
F = najniža ocjena
Ocjene D i G ne koriste se za putni?ke automobile.
Zna?enje navedenih ocjena

U opasnoj situaciji i nekoliko metara može ?initi razliku. U putni?kom vozilu koje ko?i punom snagom pri 80 km/h, komplet guma s ocjenom A imat ?e zaustavni put 18 metara kra?i od kompleta guma s ocjenom F. *

Napomena: uvijek poštujte preporu?ene zaustavne putove dok vozite.

* Izmjereno u skladu s metodama ispitivanja navedenim u Uredbi EZ 1222/2009. Putovi zaustavljanja mogu varirati ovisno o uvjetima na cesti i utjecaju drugih ?imbenika.

Prikazane vrijednosti na oznakama služe samo u ilustrativne svrhe. Vrijednosti za odre?enu liniju/veli?inu gume mogu varirati.

Izvor: Goodyear

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com