Evo što trebate napraviti prije nego krenete automobilom na more

0
206

Dobra priprema je pola posla, a u situaciji kad automobilom treba prevaliti nekoliko stotina kilometara nužno je da je potpuno ispravan. Time se zna?ajno smanjuje rizik od nesre?e, ali i putovanje ?ini komfornijim i ugodnijim. Na ovih nekoliko stvari nužno je paziti kako se godišnji odmor ne bi pretvorio u nepotreban stres i trošak. Ako ste presko?ili ?lanak o pripremi automobila za ljeto, još uvijek nije kasno da stvari dovedete u red prije polaska.

1. Provjerite tlak u gumama
Na unutrašnjem okviru od voza?kih vrata pogledajte vrijednosti na tvorni?koj naljepnici, prema dimenzijama guma koje su ugra?ene na automobil. Prilikom pumpanja guma namjestite 0,1 do 0,2 bara višu vrijednost od one koja je navedena za puno optere?enje. Time ?e te dodatno zaštiti naplatak od ošte?enja prilikom naleta na rupu, a smanjenjem otpora kotrljanja smanjit ?e se u potrošnja goriva. Nakon dolaska na odredište, smanjite tlak na srednju vrijednost izme?u praznog automobila i punog optere?enja.

2. Provjerite razinu ulja u motoru
Ovo je osnovna stvar za dobru kondiciju. Motoru je ulje jednako važno kao ljudskom organizmu krv. Prilikom provjere razine ulja u motoru nužno je da automobil bude na ravnoj podlozi, a motor hladan, kako bi bili sigurni da se svo ulje slilo u karter. Ispravna razina ulja u motoru je to?no na sredini izme?u oznaka min. i max., sve ostalo može završiti havarijom motora. Ako je ulja premalo vitalni ?e dijelovi ostati bez adekvatnog podmazivanja, a ako ga je previše uništit ?e klipne prstenove.

3. Provjera razine rashladne teku?ine
Mnogi ne znaju da je i ljeti dobro imati antifriz, jer pove?ava to?ku vrelišta, isto kao što i zimi snižava to?ku ledišta. Prilikom otvaranja ?epa rashladne teku?ine valja biti jako oprezan, jer ako je motor vru? može do?i do istjecanja pa su u dodiru s golom kožom opekline zajam?ene. Nažalost, prozirne posude rashladne teku?ine s vremenom postaju neprozirne pa je ponekad teško o?itati razinu. Najbolje je, kao i u slu?aju motornog ulja, ga?ati sredinu izme?u oznaka min. i max.

4. Provjera ko?nog sustava
Nekoliko dana prije odlaska na put odite na pustu cestu i pri brzinu od 60 km/h naglo zako?ite, ali pritisak papu?ice ko?nice popustite pri brzini od 20 km/h kako ne bi nepotrebno optere?ivali vitalne dijelove automobila. Ako automobil snažno usporava, ne vu?e niti na jednu strani i ABS se ispravno uklju?uje, problema nema i sve je OK. Tada je potrebno jedino još provjeriti razinu ko?nog ulja. Ako je potreba nadopuna najbolje se obratiti serviseru.

5. O?istite stakla, dopunite teku?inu i provjerite metlice brisa?a
Najve?a mogu?a vidljivost klju?na je za sigurnost prometa. Staklo uvijek mora biti ?isto. Teku?ina za stakla može se kupiti na bilo kojoj benzinskoj pumpi, ali zna?ajno je jeftinija u trgova?kim centrima. Ako su metlice brisa?a potrošene, potrebno ih je zamijeniti, jer ?e ostavljati tragove prljavštine koji mogu viti u vidnom polju.

6. Svakako ponesite rezervni klju?
Gubitak klju?a od automobila, u trenutku kad se nalazite nekoliko stotina kilometara od vlastitog doma, vrlo je nezgodna situacija. ?ak ga nije potrebno ni fizi?ki izgubiti. Dovoljno je samo da s klju?em u?ete u more, slana voda nagrize kontakte i ne?ete mo?i otvoriti automobil. Hitna intervencija svakako ne?e biti jeftina.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com