Ferrari uvodi drugu smjenu

0
120

Prema svemu sude?i talijanski ?e proizvo?a? super automobila uskoro morati udvostru?iti proizvodne kapacitete, kako bi odgovorio na pove?u potražnju za njihovim modelima. Ferrari ?e tako u svojoj tvornici od po?etka 2018. uvesti i drugu smjenu, tako da ?e vjerojatno prije svih o?ekivanja do?i do ciljane brojke od 9.000 prodanih primjeraka godine.

Jedan od klju?nih modela kojima to planira posti?i je upravo novonajavljeni SUV, a koji bi trebao sti?i sljede?e godine.