Ford Focus RS je dostupan i uz Drift Stick

0
215

Da je novi Ford Focus RS i uz pogon na sve kota?e omogu?io kontrolirano uživanje u driftu poznato je svima, ali novom opcijom to dodatno naglašava. Naime, svi kupci mo?i ?e svoj Ford Focus RS tvorni?ki opremiti opcijom Drift Stick.

Iza imena Drift Stick zapravo se krije dodatna ru?ica smještena izme?u sjedala voza?a i središnjeg grebena na kojem se nalazi ru?ica mjenja?a. No, za razliku od automobila pripremljenih za natjecanje u driftu u ku?noj radinosti ili automobila pripremljenih za natjecanje u reliju u ovom slu?aju nije rije? o hidrauli?koj ru?noj ko?nici.

Drift Stick ima identi?nu funkciju kao i hidrauli?ka ru?na ko?nica, ali je pokretan elektronikom. Namjena je ista, trenuta?no blokirati stražnje kota?e kako bi se Ford Focus RS prilikom ulaska u zavoj mogao namjestiti za kontrolirani drift.

Za razliku od klasi?nog sustava s hidrauli?kom ru?nom ko?nicom koji zahtjeva ugradnju dodatnih crijeva, aktuatora, ko?nih kliješta i ostalog, Drift Stick koristi spojke stražnjeg diferencijala i ABS sustav koji su ionako ugra?eni na Ford Focus RS, kao i elektronika kojom je upravljan.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com