Ford osnažuje tržišnu poziciju i postavlja viziju za budu?nost

0
183

Ford zapo?inje konzultacije sa sindikalnim partnerima i drugim klju?nim dioni?arima kako bi implementirao sveobuhvatnu strategiju transformacije ?iji je cilj ja?anje marke Ford i stvaranja održivog profitabilnog poslovanja u Europi.

Strategija kao dio široke globalne vizije tvrtke temelji se na proizvodnji pametnih vozila za pametni svijet ponudit ?e razli?ite vrste vozila posebno osmišljenih da stvore dublju povezanost s Fordovim kupcima.

Kratkoro?na profitabilnost i poboljšanje troškova – reset za 2019. i 2020.

Kako bi poboljšao kratkoro?ne financijske rezultate, Ford ?e pove?ati profitabilnost u svom portfelju proizvoda. Ovo ?e poboljšanje biti potaknuto smanjenjem složenosti postoje?ih Fordovih proizvoda, optimiziranjem najprofitabilnijih konfiguracija vozila i pove?anjem obujma profitabilnih linija vozila te reduciranjem viška radne snage na svim pozicijama. Poboljšanja unutar upravlja?kih struktura, najavljena tijekom prosinca, ve? se odvijaju kroz Fordovo preoblikovanje globalno zaposlene radne snage s pozitivnim posljedicama na agilnosti organizacije. U kojoj god ?e mjeri to biti mogu?e, Ford ?e nastojati smanjiti troškove rada kroz sporazumne otkaze zaposlenika u Europi pri ?emu ?e usko sura?ivati sa socijalnim partnerima i drugim dionicima u dostizanju ovog cilja.

Redizajn budu?eg poslovanja

Ford uspostavlja tri jedinice Gospodarska vozila, Putni?ka vozila i Uvoz koje ?e omogu?iti brže donošenje odluka jasno usmjerenih na potrebe kupaca.

Gospodarska vozila: Ford ?e nastaviti unaprje?ivati vode?u ulogu na podru?ju gospodarskih vozila u Europi s ?vrsto integriranom ponudom pametnih vozila, usluga i partnerstava koja pružaju dugogodišnje prednosti poslovnim korisnicima. Ve? visoko profitabilna, Ford je ujedno i najprodavanija marka gospodarskih vozila u Europi pri ?emu svako ?etvrto novoprodano Ford vozilo dolazi upravo iz gospodarskog segmenta.

U skladu s Fordovim globalnim pristupom za izgradnju, partnerstvo ili kupnju, Ford Europe ?e ja?ati odnose – poput uspješnog joint venturea s Ford Otosanom ili potencijalne alijanse s Volkswagenom AG – kako bi pospješio rast prodaje gospodarskih vozila.

Putni?ka vozila: Ford ?e uspostaviti ciljni portfelj europski proizvedenih putni?kih automobila s fokusom na kvalitetu, tehnološki bogat i zabavan u vožnji DNK-a marke Ford, s ciljem izgradnje emocionalne povezanosti s kupcima kroz sportski i progresivan dizajn.

Svaki Fordov model, od potpuno novog Ford Focusa na dalje, uklju?ivat ?e opciju elektrifikacije. To podrazumijeva nova imena modela, ali i nove verzije postoje?ih automobila. Od Fieste do Transita, u ponudi ?e se na?i sve od mild-hibrida, full-hibrida, plug-in-hibrida do ?istih elektri?ara, što ?e ?initi jednu od najsveobuhvatnijih gama elektrificiranih vozila dostupnih europskim kupcima.

Ford nastavlja raditi na postoje?em uspjehu u rastu?em segmentu SUV vozila u Europi. Prodaja Fordovih SUV-a – koju ?ine modeli EcoSport, Kuga i Edge – dosegla je rekordnu razinu u 2018., premašivši po prvi put brojku od ?etvrt milijuna prodanih vozila.

Uvezena vozila: Nišni portfelj legendarnih automobila uvezenih u Europu koji se naslanja na bogatu tradiciju marke Ford uklju?ivat ?e modele kao što su Mustang, Edge i SUV koji ?e biti otkriven ovog travnja, odnosno potpuno elektri?ni SUV inspiriran novim Mustangom koji je predvi?en za 2020.

Dodatne mjere za pove?anje u?inkovitosti

Nova strategija Forda rezultirat ?e u?inkovitijim i usmjerenijim poslovanjem. Klju?ne radnje koje su ve? poduzete uklju?uju:

• Završetak proizvodnje malih automatskih mjenja?a u tvornici Ford Aquitaine Industries u Bordeauxu, Francuska, tijekom kolovoza 2019.
• Po?etak formalnih rasprava izme?u Forda i Radni?kog vije?a kako bi se okon?ala proizvodnja modela C-MAX i Grand C-MAX u tvornici Saarlouis Body and Assembly u Njema?koj zbog smanjene potražnje za monovolumen vozilima u Europi.
• Ford provodi stratešku evaluaciju Ford Sollersa, njegovog joint venturea u Rusiji. Trenutno se sa strane Forda i njegovog partnera, Sollers PJSC, razmatra nekoliko zna?ajnih opcija restrukturiranja, dok se kona?na se odluka o?ekuje u drugom kvartalu.
• Ford planira konsolidirati svoje sjedište u Velikoj Britaniji kao i sjedište Ford Credit Europe u Ford Dunton Technical centru u jugoisto?nom Essexu u svrhu poboljšanja poslovanja i kreiranja prema kupcima usmjerenog tehni?kog središta. Ove akcije su podložne savjetovanju sa sindikatima i lokalnom odobrenju.

Specifi?ne detalje koji se ti?u spomenute strategije Ford ?e objaviti u nadolaze?im mjesecima, jednom kada se završe formalne konzultacije s Radni?kim vije?em i sindikalnim partnerima.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com