Goodyear Oxygene je pneumatik koji proizvodi kisik

0
294

Da razvoj automobilskih guma napreduje iznimno brzo poznato je svima, ali novi futuristi?ki koncept Goodyear Oxygene uistinu je velik korak unaprijed, jer je to pneumatik koji proizvodi kisik i apsorbira uglji?ni-dioksid CO2.

Obzirom da stru?njaci predvi?aju kako ?e do 2050. godine više od 70 posto svjetske populacije živjeti u velikim gradovima kvaliteta zraka postaje goru?i problem. Prema mišljenju Svjetske zdravstvene organizacije trenuta?no u ?ak 80 posto svjetskih metropola postoji ozbiljan problem s kvalitetom zraka, jer zaga?enje prelazi granice koje se smatraju štetnim za respiratorni sustav njihovih stanovnika.

Jedan od budu?ih koraka svakako bi mogao biti pneumatik po uzoru na koncept Goodyear Oxygene. Naime, radi se o automobilskoj gumi koja na bo?noj strani ima jedinstvenu strukturu sa živom mahovinom. S druge strane otvorena struktura i napredan dizajn gaznog sloja omogu?avaju upijanje vlage s mokrog kolnika, koja je nužna za rast mahovine. Klasi?nim postupkom fotosinteze mahovina koja raste na bo?nom dijelu pneumatika oboga?uje zrak kisikom.

Gumarski stru?njaci uvjereni su kako Goodyear Oxygene ima velik potencijal. Primjerice, kad bi svi automobili u gradu veli?ine šireg podru?ja Pariza, što je oko 2,5 milijuna vozila, koristili gume Goodyear Oxygene godišnje bi se njihovim korištenjem generiralo oko 3000 tona ?istog kisika, dok bi se istodobno apsorbiralo oko 4000 tona uglji?nog-dioksida CO2.

Dodate prednosti pneumatika Goodyear Oxygene je uklanjanje potrebe za rezervnom gumom ili kitom za popravak te proizvodnja elektri?ne energije, koja se stvara procesom fotosinteze. Naravno, rije? je o koli?ini koja je iznimno mala, ali za napajanje pokojeg senzora bila bi dovoljna.

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com