Gume budu?nosti – kamo ide razvoj?

0
751

Pomislili biste da su gume na automobilima nešto što ne treba dodatno poboljšavati jer što se dalo usavršiti ve? se odavno usavršilo. Me?utim, proizvo?a?i guma ne?e samo sjediti na zadnjem sjedalu automobila i ?ekati da se cijeli koncept vozila mijenja, dok oni – spavaju.

Ne, ne! Uz pametne telefone, usisava?e, klima ure?aje i automobile naravno da ni gume ne smiju zaostajati. Svijet vozila kora?a naprijed velikim koracima, a u stopu ga prati svijet guma.

Jedan od najpoznatijih svjetskih proizvo?a?a guma zasigurno je Goodyear, a njegovi vode?i ljudi slažu se u jednom: ‘Izme?u 2015. i 2030. godine do?i ?e do drasti?ne promjene u automobilskoj industriji, prvenstveno zbog emisije CO2 koja ?e morati biti drasti?no umanjena, ali i razvoja elektri?nih automobila. Vjerujemo da ?e u mnogim velikim gradovima ?ak biti i zabranjena vožnja automobila u odre?enim podru?jima.’

Goodyear je još prošle, 2016. godine predstavio svoju gumu Eagle 360, a ve? je ove godine predstavio i njezinu nadogradnju, novi model pod nazivom Eagle 360 Urban. Ova je guma izra?ena pomo?u 3D printera, a ono što je posebno zanimljivo jest ?injenica da se radi o gumi koja je okrugla, baš poput kugle. I ne samo to. Radi se o pametnoj gumi koja je na neki na?in sljubljena s vozilom kao što je primjerice sustav žila i živaca dio ljudskog tijela.

Zbog umjetne inteligencije koja se koristi u novim gumama Eagle 360 Urban, one u realnom vremenu registriraju i stanje u kojem je cesta, ali i okolina po kojoj se vozilo kre?e. U isto vrijeme ova guma prati i stanje u kojem je ona sama te s obzirom na podatke koje na ovaj na?in prikupi, sama izra?unava i optimizira svije reakcije. Doista nevjerojatno, zar ne?

Ova pametna guma ?ak može i mijenjati svoj oblik zahvaljuju?i jedinstvenom gaznom sloju kojeg posjeduje, a sve ovisno o stanju na cesti. Primjerice – ako je jedan dio gume pohaban, ona ?e se okrenuti na dio koji je u dobrom stanju.

Osim što je Goodyearov novi koncept guma okrugao, evo koje još novitete ova tvrtka ima u svom rukavu:

Gume koje generiraju energiju – ovo kao ideja i nije nešto novo, ali kada se radi o gumama za vozila, definitivno je poprili?no neistraženo podru?je. Kako se guma okre?e, tako stvara energiju potrebnu za pokretanje elektri?nog vozila. U kona?nici ovo bi moglo dovesti do manjih baterija.

Komunikacija s drugim gumama – ?ak je mogu?e i da ove gume komuniciraju s drugim gumama iste vrste koje joj se na?u na odre?enoj udaljenosti te tako?er od njih prikuplja podatke, sve kako bi što optimalnije izra?unala vlastite reakcije. Osim toga, unaprijed bi se na ovaj na?in znalo za probleme na odre?enom dijelu kolnika. Dakako, za ovaj koncept treba mnogo, mnogo senzora.

Promjena oblika – kako smo ve? naveli, ova se guma može mijenjati s obzirom na stanje na cesti. Unutrašnji dio zapravo se sastoji od tri napumpana dijela, a tako?er guma ima i pumpu koja je integrirana unutar nje. Primjerice, kod ekonomi?ne vožnje, sva tri dijela su napumpana, dok se kod sportske vožnje jedan dio ispusti. U mokrim uvjetima na cesti, pritisak u jednom dijelu gume se smanji. U kona?nici ovako bi se jedne gume mogle koristiti cijelu godinu, bez nužnosti prelaska s ljetnih na zimske i obratno.

Manje buke – iako se smatra da sva buka vozila dolazi iz motora, zapravo mnogo dolazi i od guma. Novim konceptom u kojem se koristi pjena unutar gume uvelike se smanjuje buka. U kona?nici ovo bi moglo dovesti i do manjih ulaganja u zra?nu izolaciju samog motora.

Izvor: Silux.hr

reality girl next door gives bf handjob. read this post here mrleaked.net read this post hereomgbeeg.com